Prio 1 meldingen, aanvullende vragen

N.a.v. De mondelinge vragen die wij als gemeentebelangen hebben gesteld met betrekking tot prio 1 meldingen komen wij nog tot de volgende aanvullende vragen.

Inleiding

Korte aanrijdtijden kunnen levensreddend zijn en daarnaast ook van belang om op heterdaad situaties adequaat te kunnen reageren. Gemeentebelangen vindt het van het grootste belang dat dit ook in de buitengebieden gegarandeerd is. Wij begrijpen daarnaast ook dat de bewoners in de buitengebieden,zoals blijkt uit diverse bevragingen, het wellicht niet zo een punt vinden. Maar natuurlijke wel totdat het daadwerkelijk een keer aan de orde is voor hun persoonlijk of in de nabije omgeving.

Wij vragen het college een opgaaf te doen van het aantal prioriteit 1 meldingen in 2015 buiten de kern Hoogeveen, dus met name in de buitengebieden. Gekoppeld aan deze aantal per melding de geregistreerde aanrijdtijd daarbij aan te geven.

Daarnaast vragen wij het college welke stappen zij denken te ondernemen om de aanrijdtijd in de buitengebieden te verkorten en op het gewenste niveau te brengen.

Wij wachten met belangstelling uw reactie af, met vriendelijke groet, Be Okken, raadslid Gemeentebelangen Hoogeveen.e.o.

error: Sorry..