Naam: Jan Steenbergen

Leeftijd:57 jaar jong!

Politieke partij: Gemeentebelangen Hoogeveen

Wat is u deze week vooral opgevallen in de lokale politiek?

Er zijn een aantal zaken die mij de afgelopen week beziggehouden hebben. Dat zijn de sluiting van het koffiecafe in Museum de 5000 Morgen, het uitstel van de doortrekking van de Mr Cramerweg, de aanpassingen in de Carstenstraat, de verkoop van het pand van de gemeente aan De Vos van Steenwijklaan en wat mij al tijden bezighoudt is de financiële positie van de gemeente. Er zijn nog meer punten op te noemen maar dit zijn op dit moment de belangrijkste voor mij.

Wat is uw standpunt daarin?

Vooral de sluiting van het koffiecafe heeft mij beziggehouden omdat Gemeentebelangen vorig jaar, januari 2011, al heeft aangegeven dat een koffiecafe op die plaats en met de intentie om het Museumbezoek te stimuleren een onbegonnen zaak is.

En van de Mr Cramerweg vinden wij dat Hollandscheveld nu gewoon recht heeft op een rondweg na tientallen jaren van discussie en diverse beloften.

Met betrekking tot de Carstenstraat vind ik in ieder geval dat de gemeente schromelijk te kort geschoten is in de communicatie nog even los van wat er gebeurd is. Want ook daar plaats ik vraagtekens bij.

Waarom bent u voor/tegen?

De sluiting van het koffiecafe was te programmeren omdat er gewoon geen basis is voor een koffiecafe daar. Dat was ook de reden dat wij in januari 2011 tegen het beschikbaar stellen van € 48.000, – voor aanpassing van het pand van Museum de 5000 Morgen waren. Het was in onze ogen verkwanselen van gemeenschapsgeld. Dat is nu dus ook gebleken. Had college en Raad naar ons geluisterd dan hadden wij heel nuttige andere zaken van dat geld kunnen doen. Nu is het weg. En hoe lang blijft TIP daar nog zitten? Het is gewoon niet de goede plek voor iets wat het moet hebben van voorbijgangers.

Waar bent u als fractielid op dit moment voornamelijk mee bezig?

Ik ben op dit moment vooral bezig met bewerkstelligen dat Museum de 5000 Morgen en inherent het koffiecafe op de raadsagenda komt. Want ik wil daarover in discussie met het college.

Wat hoopt u dat er dit jaar nog bereikt wordt?

Ik hoop dat dit jaar bereikt wordt dat we de Mr Cramerweg in de begroting krijgen om uitgevoerd te worden.

Ook hoop ik dat Raad en college tot inkeer komen en de woningstichting gaan vragen om de bouw van de parkeergarage op de lange baan te schuiven. We gaan een parkeergarage bouwen om ruimte te scheppen voor woningbouw. Woningbouw is op dit moment niet aan de orde dus heeft de bouw van de parkeergarage ook geen prioriteit. Het is net als met bedrijventerreinen. Pas realiseren als er behoefte aan is. Ik weet ook wel dat de Raad opdracht heeft gegeven aan de woningstichting (met de stem van Gemeentebelangen tegen) om de parkeergarage te gaan realiseren maar in goed overleg moet temporisering mogelijk zijn.

Wat wilt u tot slot nog kwijt aan de inwoners van Hoogeveen?

Er zijn 3 dingen die mij bezighouden.

1.Het hopelijk voorspoedige herstel van de dochter van burgemeester Loohuis na een harttransplantatie

2. Het op dit moment niet door gaan van de Elfstedentocht. Dat vind ik erg jammer. Na 1997 had ik gehoopt dat we dit jaar weer een Tocht der Tochten zouden krijgen.

3. De overgang naar papierloos vergaderen door de aanschaf van een Ipad. Ik ben benieuwd hoe dat zal gaan.

error: Sorry..