Op 11 maart 2021 heeft de fractie Gemeentebelangen Hoogeveen
schriftelijke vragen gesteld over de verruiming van de spoorboog bij
Hoogeveen.
De vragen luidden als volgt (cursief) en de antwoorden zijn toegevoegd:

3153pub
error: Sorry..