Regiofunctie
Regiofunctie

Gemeentebelangen Hoogeveen is een voorstander van de ontwikkeling van groene corridors in de regio, zolang deze geen belemmering zijn voor andere ontwikkelingen in de gemeente Hoogeveen. Een vorming van een industrieel lint langs de A28 en of A37 wijzen we af.

Gemeente Hoogeveen vervult een regionale taak. Bij een regionale taak hoort een uitstekende bereikbaarheid. Niet alleen de bereikbaarheid, maar ook de gelegenheid om te kunnen parkeren is hierbij van belang. Wij zijn van mening dat het parkeren in het centrum van Hoogeveen voldoende mogelijkheden biedt.

error: Sorry..