Antwoorden betreffend Riegshoogtendijk / Krakeelsedijk

Het raadslid B. Okken heeft op 26 januari enkele vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de verkeerssituatie op de aansluiting Riegshoogtendijk/Krakeelsedijk.
Hierna volgen de antwoorden op deze vragen, waarbij niet ingegeaan wordt op de in de aanhef van de brief  geformuleerde meningvorming.

Het raadslid B. Okken heeft op 26 januari enkele vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de verkeerssituatie op de aansluiting Riegshoogtendijk/Krakeelsedijk.
Hierna volgen de antwoorden op deze vragen, waarbij niet ingegeaan wordt op de in de aanhef van de brief  geformuleerde meningvorming.

½.
De politie heeft aangegeven dat er sinds 1 oktober 2008 2 geregistreerde ongevallen bekend zijn. Een gewonde bleek een hersenschudding en pijn in de nek te hebben; een andere gewonde is naar het ziekenhuis gegaan voor controle.

3.
Van de schets die was bijgesloten bij het voorstel van februari 2007 is een bestekstekening gemaakt. Op basius van deze tekening heeft de aannemer het werk uitgevoerd.

4.
Het werk is vlak voor de kerst van 2008 uitgevoerd. In de winter is het niet mogelijk om de definitieve markering met thermoplast aan te brengen. Daarom is de markering voorlopig uitgevoerd met wegenverf.

5.
De verkeersborden die er moeten staan zijn ook geplaatst. Ook zijn er waarschuwingsborden aangebracht. Bij nader inzien blijkt het nodig te zijn om een extra waarschuwingsbord te plaatsen ten noorden van het viaduct over de A37. Sommige automobilisten komen met hoge snelheid over het viaduct aanrijden en zien op een laat moment het bord waarop staat aangegeven dat de situatie is gewijzigd. Een dezer dagen wordt dit extra bord geplaatst. Verder wordt er een schrikhek geplaatst met reflecterend materiaal aan de noordzijde van de aansluiting.

6.
Het kruispunt is goed verlicht, dat wil zeggen zoals we dat gewend zijn te doen in het buitengebied van Hoogeveen.

7.
Zoals bij vraag 5 is aangegeven hebben we niet tijdig onderkend dat men vanaf het viaduct over de A37 komend op een laat moment ziet dat de situatie is gewijzigd. Wanneer men met een normale toegestane snelheid (ter plaatse is dat 60 km/uur) rijdt, leidt dat niet tot problemen maar wie aanmerkelijk sneller rijdt komt in de problemen. Met het plaatsen van een extra waarschuwingsbord en en een schrikhek wordt dit beter.

Ton Bargeman

 

 

error: Sorry..