Rioolgas Firma Annen

Geacht College,

Onlangs werden wij geïnformeerd over een mogelijke oorzaak rondom de toedracht van het gebeuren inzake het AAC.

Alle ellende rond het AAC is zeer waarschijnlijk veroorzaakt door:
–        Een verstopt riool
–        Afvalwater van de voeding industrie.
–        Het gebruik van actief chloor om stank en bacteriegroei door dit afvalwater te beperken.
–        Het ontstaan van giftige vluchtige cyanide verbindingen door reactie van eiwit met actief chloor.
–        Een slecht of niet werkende stankafsluiter van een toiletblok dat weinig gebruikt werd.

Het gelijktijdig optreden, van dode vissen in oppervlakte water, duizelige ratten rond het AAC die zomaar opgepakt konden worden, een sterk verhoogde vogelsterfte in het AAC en mensen die verschijnselen van cyanide vergiftiging vertoonden, wijzen sterk op een vergiftiging met vluchtige cyanide verbindingen aldus deskundigen.

Onze fractie komt dan ook tot de volgende vragen aan uw college:

 1. Wat is er sinds 2007 door de gemeente gedaan om verstoppingen door het riool te voorkomen?
 2. Het aangeven van een telefoonnummer voor storingen, als het gemeentehuis gesloten is vinden wij merkwaardig, dit nummer verwijst direct door voor rioleringsproblemen in binnen -of buitengebied, is dit zo noodzakelijk?
 3. Is er vanaf 2007 een ( betere )  registratie van rioolverstoppingen?
 4. De kans op verstopping van het riool is verhoogd in de voedsel industrie onderkent uw college dit gegeven?
 5. Is het vragen om extra maatregelen bij de voedingsindustrie om verstoppingen te voorkomen, noodzakelijk volgens uw college?
 6. Is er een overzicht van alle rioolverstoppingen in Hoogeveen en in het bijzonder in het gebied van en rondom de Parmentierstraat vanaf 2007?
 7. Is er een overzicht van alle rioolbeheer en service bedrijven waarop u deze bedrijven om hulp hebt gevraagd bij problemen, met data en tijden, vanaf 2007?
 8. Rapporteren deze bedrijven de storing en hoe zij deze hebben opgelost?
 9. Zijn de rioolproblemen in Hoogeveen zo groot, dat deze bedrijven zelfstandig opereren onder een groot raamcontract en aan het eind van het jaar, of per kwartaal een rekening indienen?
 10. Is er voldoende toezicht op wat deze bedrijven aan uitvoering doen of nalaten?
 11. Declareren deze rioolbeheer en rioolservice bedrijven een gedetailleerd kostenoverzicht?
 12. Bevat de nota van deze bedrijven een uitgebreid overzicht van alle chemische stoffen en van de hoeveelheid van deze stoffen, die bewust in de riolering worden gebracht om de verstopping op te heffen?
 13. Worden de kosten van het oplossen van rioolproblemen in voornoemde gevallen verhaald op de bedrijven?
 14. Kan u een overzicht geven van de bedrijven waarop de kosten van rioolproblemen zijn verhaald vanaf 2007?
 15. Kunnen bedrijven zelf de rioolbeheer of service bedrijven benaderen bij het oplossen van rioolproblemen?
 16. Rapporteren bedrijven incidenten en verstoppingen met het riool aan de gemeente, wanneer zij daarvoor zelf een rioolbeheer of rioolservice bedrijf inhuren om het probleem op te lossen?
 17. Weten deze bedrijven dan ook waar het riool van het bedrijf ophoud en dat van de gemeente begint?
 18. Welke lessen heeft uw college getrokken uit het gebeuren op 5 november 2007?

Tot zover, voor nu, onze vragen omtrent de recente ontwikkelingen inzake AAC.

Het moet ons van het hart dat wij vermoedelijk, voor een nog grotere ramp gespaard zijn gebleven.

De fractie van Gemeentebelangen vind het dan ook van groot belang, om volledig duidelijkheid te verkrijgen op de door ons  gestelde vragen, om inzicht te verkrijgen over de processen, en de lering die zal moeten worden getrokken om in de toekomst gevrijwaard te blijven van een dergelijke ramp als dat bij het AAC destijds.

Wij wachten met belangstelling uw reactie af, met vriendelijke groet, raadslid  Be Okken.

error: Sorry..