Rova-Area

Hoogeveen, 13-6-2015

Aan het college van Burgemeester en Wethouders
Van Hoogeveen,

Geachte College,

Namens de fracties van D66, Gemeentebelangen en de PvdA hebben we de volgende vragen.
In het voorjaar van 2014 zijn wij op het bedrijf van Area in Emmen bijgepraat over een onderzoek naar een mogelijk samengaan van Area met een andere partij. Reden van dat onderzoek was dat  Area met de toenmalige kennis van zaken niet als bedrijf kon voortbestaan. Area was simpelweg te klein om in afvalland als zelfstandig bedrijf te overleven.
Uit dit onderzoek bleek, volgens de directie van Area, dat het bedrijf ROVA  op dat moment de meest interessante partij was.
In deze bijpraatsessie is toen duidelijk aangegeven dat er met ROVA verder gesproken ging worden en dat  hier in het najaar van 2014 uitsluitsel over zou komen.
Inmiddels is het 7 tot 8 maanden verder en wij hebben nog  geen verdere informatie ontvangen dan hetgeen in het voorjaar van 2014 aan ons is verteld.
Derhalve hebben we de volgende vragen.

Is de situatie nog zodanig dat Area als zelfstandig bedrijf nauwelijks of geen toekomstmogelijkheden heeft en dat een samengaan met een derde partij nog absoluut noodzakelijk is?
Zijn er tussen het voorjaar van 2014 en nu gesprekken geweest met ROVA over een mogelijk samengaan?
Zo ja, kunt u ons de stand van zaken aangeven?
Indien er geen gesprekken zijn geweest,  waarom niet?
Wilt u ons op korte termijn bijpraten over de ins en outs van een mogelijk samengaan met ROVA.

Met vriendelijke groet,
Fractie D66, Peter Scheffers
Fractie Gemeentebelangen, Jan Knol
Fractie Partij van de Arbeid, Ida Gerda Emmens

error: Sorry..