SAMENWERKING HOOGEVEEN EN DE WOLDEN

De Wolden/Hoogeveen ambtelijke samenwerking

 

Bij de intergemeentelijke samenwerking gaat inhoud voor
structuur. Prima. Maar veel meer dan dat is het nog niet. Het college blijft
steken in vaagheid. Er komt een ambtelijke integratie met de Wolden. Hoe zit
het met de democratische controle? Hoe wordt die georganiseerd? Wie is
verantwoordelijk als iets misgaat in de ambtelijke organisatie? Hoe kan een
organisatie twee heren dienen en toch effectief zij

Democratische controle is de kern van ons bestuurssysteem.
Maar voor U is de democratische controle een sluitstuk en niet het begin. Dat
kan zo niet. In 2018 zijn er opnieuw raadsverkiezingen. Kunnen de raadsleden
van straks, hun kiezers nog recht is de ogen kijken? Dat is een vraag die op
dit moment nog zonder antwoord is.

Als twee ambtelijke organisaties worden samengevoegd
ontstaat een grote organisatie met twee besturen. Het college doet dit om
‘kritische massa’ te maken. Daarnaast denken B&W kosten te besparen. Zoals
U weet hebben grotere gemeenten hebben meer ambtenaren in dienst per hoofd van de bevolking dan
kleinere gemeenten. Dat is bewezen op basis van onderzoek

Als U kosten wil besparen moet het gezamenlijke apparaat
kleiner worden, terwijl U als een grotere gemeente wil functioneren. Daar klopt
iets niet. Wij willen vooraf weten hoeveel ambtenaren de nieuwe organisatie
nodig heeft en dit vastleggen in een verordening. We willen niet het risico
lopen straks een veel groter ambtelijk apparaat te hebben dan ons nu voor ogen
staat.

 

Mvg

Jan Steenbergen

Gemeentebelangen Hoogeveen.

error: Sorry..