Scala
Persbericht Gemeentebelangen Hoogeveen
Cultuur en Hoogeveen.

Gemeentebelangen vindt de handelswijze van bestuur Scala niet acceptabel. De gemeenteraad van Hoogeveen heeft in haar vergadering van 25 april in meerderheid besloten om via een begrotingswijziging een bedrag van maximaal € 600.000 toe te zeggen aan Scala voor een sociaal plan. Gemeentebelangen heeft tegen gestemd omdat de toekomst onze…ker blijft ondanks deze financiële injectie. Bovendien was dit bedrag niet voor muziekonderwijs maar voor een afvloeiingsregeling van de leraren.Met dit bedrag krijgt Scala Hoogeveen de middelen om de kosten ,die voortvloeien uit overeenkomsten die Scala Hoogeveen met individuele medewerkers zal treffen , te betalen.
Na vorige week bekend geworden is zal het bestuur een bedrag van € 40.000,00 aanwenden om kosten te vergoeden die te maken hebben met het ontbinden van de huidige organisatie. Op het moment van besluitvorming door de raad was dit niet bekend bij het college en derhalve ook niet bij de raad. Dus verkeerd gebruik van gemeenschapsgeld.
Een groot deel van deze € 40.000,00 is bestemd voor de kosten van de vereffenaar. Deze persoon is belast met de afwikkeling van de liquidatie van het huidige Scala en de afwikkeling van de sociale lasten. De vereffenaar is een van de zittende bestuursleden. Dat een bestuurslid betaald wordt voor diensten aan Scala vinden wij niet verenigbaar. Het geeft ons een vieze smaak.
Om twee redenen is er naar de mening van Gemeentebelangen sprake van onbehoorlijk bestuur.
Het bestuur dreigt met aftreden als men haar zin niet krijgt mbt deze 40.000,- Dat is gewoon chantage wat wij niet moeten accepteren als gemeenteraad.
Gemeentebelangen roept het bestuur dan ook op die 40000,- voor de afvloeiingsregeling te gebruiken of anders gewoon niet te gebruiken. Gemeentebelangen heeft sterke voorkeur voor het laatste omdat wij toch al tegen de beschikbaarstelling van de 6 ton waren .Want het is volgens ons weggegooid geld.

error: Sorry..