Eindstand na verwerking van de voorstellen van het college.

2011

2012

2013

2014

145

54

357

391

Aanpassingen

Gemeentebelangen

Investeringen naar

Plafond van 10 miljoen

0

-350

-350

-350

Onvoorzien afromen

-108

-108

-108

-108

Oestergala

-20

0

0

0

Spaarbankbos andere

manier van onderhoud

-9

-9

-9

-9

Schoonhoven idem

-60

-60

-60

-60

Ontwikkelings

samenwerking

king stoppen

-9

-9

-9

-9

Martin Stoppen

-7

-7

-7

-7

Geen OZB verhoging

168

168

168

Openbare toiletten

handhaven

23

23

23

23

Bor

160

160

80

80

Bladkorven handhaven

21

21

21

21

Rekenkamer budget

handhaven

10

10

10

10

saldo na verwerking

-144

-107

126

150

per saldo een tekort op de meerjarenbegroting van 15

min is pos

dit kan uit de algemene reserve gehaald worden

plus is neg

x 1000

error: Sorry..