Eindstand na verwerking van de voorstellen van het college.
2011 2012 2013 2014
145 54 357 391
Aanpassingen
Gemeentebelangen
Investeringen naar
Plafond van 10 miljoen 0 -350 -350 -350
Onvoorzien afromen -108 -108 -108 -108
Oestergala -20 0 0 0
Spaarbankbos andere
manier van onderhoud -9 -9 -9 -9
Schoonhoven idem -60 -60 -60 -60
Ontwikkelings
samenwerking king stoppen -9 -9 -9 -9
Martin Stoppen -7 -7 -7 -7
Geen OZB verhoging 168 168 168
Openbare toiletten
handhaven 23 23 23 23
Bor 160 160 80 80
Bladkorven handhaven 21 21 21 21
Rekenkamer budget
handhaven 10 10 10 10
saldo na verwerking -144 -107 126 150
per saldo een tekort op de meerjarenbegroting van 15 min is pos
dit kan uit de algemene reserve gehaald worden plus is neg
x 1000
error: Sorry..