Geacht college,

In het Dagblad van het Noorden van 26-01-2019 staat een stuk: ‘Jeugdzorg kan stuk goedkoper”. Hierin wordt aangegeven dat de kosten als gevolg van bureaucratische regels onnodig hoog zijn en dat er in Drenthe jaarlijks 5 miljoen euro kan worden bezuinigd door hierin te schrappen. De 5 grootste aanbieders (Accare, Ambiq, Cosis, GGZ Drenthe en Yorneo) willen de jeugdzorg anders gaan aanpakken, beter en goedkoper. Er wordt hierin ook aangegeven dat een kopgroep van vier wethouders (Hoogeveen, Emmen, Meppel en Assen) samen met de aanbieders gaan kijken hoe het anders en goedkoper kan.

Dit artikel sluit aan bij het artikel van 19 november 2018uit het Dagblad van het Noorden (Geld Jeugdzorg zoek in zwart gat) waarover Gemeentebelangen Hoogeveen in novemberook al mondelinge vragen gesteld heeft.Er werdhierin gesuggereerd dat een deel van dit geld naar extra ambtenaren gaat bij gemeenten, sociale wijkteams en via aanneem-constructies naar kleine jeugdzorg bedrijfjes.

Gezien de taakstelling en de grote tekorten die er toch al liggen binnen het sociaal domein, is dit voor Gemeentebelangen Hoogeveen wederom een reden tot het stellen van de volgende vragen:

  1. Heeft het college kennisgenomen van dit artikel?
  2. Wat is het college voornemens om te doen om deze kosten naar beneden te krijgen?
  3. Op welk termijn verwacht het college duidelijkheid te hebben over:
    1. De hoogte van de te besparen kosten voor de jeugdzorg in Hoogeveen
    2. De manier waarop deze kosten bespaard kunnen worden
    3. De werkelijke besparing gerealiseerd zal zijn

Wij horen graag uw reactie op bovenstaande vragen.

Met vriendelijke groet,

Ina Prins-Vosmeijer
Raadslid Gemeentebelangen Hoogeveen

 

 

Beantwoording schriftelijke vragen Gemeentebelangen Hoogeveen 26-1-2019

error: Sorry..