Schriftelijke vragen met betrekking tot de brug in de Weg om de Oost

Gemeentebelangen heeft kennis genomen van de overlast die omwonenden van de brug in de Weg om de Oost ervaren. Wij vinden het enorm vervelend dat deze bewoners zoveel hinder ondervinden van het verkeer wat over de brug rijdt. Ook hebben wij kennis genomen van het feit dat het college allerlei metingen heeft gedaan en gekeken heeft naar mogelijkheden om dit op te lossen.  Uit die metingen blijkt dat er inderdaad sprake is van overlast. Het college geeft ook aan dat dit niet heeft geleid tot een oplossing. Zij zien geen mogelijkheden om tot een oplossing te komen. Gemeentebelangen vindt de overlast erg vervelend voor de aanwonenden.

Daarom de volgende vragen aan het college:

  • Hoe kijkt de gemeente aan tegen het feit dat de aanwonenden, nu aan hen is gemeld  dat er geen oplossing voorhanden is, blijven zitten met een onbevredigend gevoel en dat hun vertrouwen in een goede afloop van dit probleem ernstig wordt geschaad
  • Is het college het met ons eens dat dit een erg onbevredigende situatie is?
  • Wettelijk staat de gemeente in haar recht maar is er ook naar onorthodoxe oplossingen gekeken zoals ontmoedigen van vrachtverkeer op deze weg?
  • Of het verkeer bij Fluitenberg niet via de Middenveldweg te leiden maar via A28 en A37?
  • Is het niet mogelijk de snelheid ter hoogte van de brug drastisch te verlagen?
  • Gebruik te gaan maken van snelheidsremmers?
  • Gebruik te gaan maken van flitspalen?
  • De snelheid uit de weg te gaan halen met infrastructurele maatregelen? Wellicht met behulp van BDU subsidie van de provincie?

Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen

error: Sorry..