Schriftelijke vragen over het plaatsen van bladkorven in wijken en dorpen.

Geacht college van Burgemeester en Wethouders,
Ieder jaar worden er vanaf half oktober op verschillende plaatsen een aantal z.g bladkorven
uitgezet. We hebben het hier over de plaatsing van 40 stuks.
In 2009 werden er nog 416 korven geplaatst.
Vanwege het kostenaspect is dat dus teruggebracht naar 40 stuks in heel de gemeente.
Evaluatie 2010
Begin 2011 heeft er een evaluatie plaatsgevonden van de nieuwe systematiek inzameling
bladafval.
Uit deze evaluatie is toen gebleken dat het huidige aantal van 40 bladkorven voldoende zou zijn voor het doel wat wordt nagestreefd.Omdat we als gemeente momenteel volop aan het nadenken zijn hoe we onze afvalstromen zo veel mogelijk apart kunnen scheiden,zouden de uitkomsten van een evaluatie nu -na vijf jaar- wel eens anders kunnen uitpakken. Als b.v. straks de groene bak tijdens de winterperiode nog maar een keer in de vier weken wordt geleegd, dan zullen de bladkorven er aan bijdragen dat er minder gft in het restafval verdwijnt.

Regelmatig bereiken ons signalen van inwoners over het aantal bladkorven dat in onze gemeente staat. In de meeste gevallen vinden die inwoners dat er te weinig korven in de gemeente staan.
Dat is de reden dat we de volgende vragen aan het college willen stellen;
1: Hoeveel ton bladafval wordt er momenteel d.m.v de bladkorven ingezameld?
2: Bent u van mening dat met het huidige aantal bladkorven het hoogst mogelijke rendement wordt behaald, of is er misschien nog winst te behalen?
3: Bent u bereid om,samen met onze inwoners,opnieuw te kijken naar het aantal bladkorven en de plaatsing daarvan in de gemeente?

Namens de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.
Raadslid Jan Giethoorn.

error: Sorry..