Elim, 29-10-2009.

Betreft: schriftelijke vraag Art.41. Reglement van Orde.
Verzoek: Mondelinge beantwoording begrotingsvergadering 12 november a.s.

Geacht College,

Zeer recent bereikte ons informatie over VROM- regelgeving.

De projectgroep “ontwikkeling kwaliteitscriteria” in – concept – heeft de kwaliteitscriteria voor de VROM-regelgeving, waaraan de gemeenten in december 2010 moeten voldoen beschreven.

In deel A van het rapport bij tabel 1 “ kritieke massa generieke deskundigheden “ staat aangegeven hoeveel fte’s de gemeente moet hebben om aan de kritieke massa te voldoen.

Wij komen dan ook tot de volgende vragen,

1. Voldoet onze gemeente nu al aan de kritieke massa,
2. Zo, nee hoeveel fte’s moeten er dan bijkomen,
3. Wat voor invloed heeft dit op de begroting 2010,
4. indien de gemeente gebruik gaat maken van de regionale uitvoeringsdiensten, hoeveel leges gaat dit onze gemeente kosten.

Met vriendelijke groet,

Namens Fractie Gemeentebelangen,

Raadslid Be Okken.

 

 

error: Sorry..