Schriftelijke vragen Veilig Thuis Drenthe

Geacht college,

De fractie Gemeente Belangen Hoogeveen wil naar aanleiding van het bezoek aan de informatie bijeenkomst GGD (Veilig Thuis Drenthe ) d.d. 6 juli 2016 in Assen de volgende vragen aan u voor leggen.

Op 16 juni zijn er al mondelinge vragen over de VTD gesteld door de PvdA.

Dat de VTD onder verscherpt toezicht is gesteld is ons al enige tijd bekend.

Tijdens de informatieavond werden mededelingen gedaan die ons in het bijzonder aangrepen en wij willen dan ook graag hierover verduidelijking.

In een aantal situaties kunnen cliënten verwezen worden naar de gemeente.

Zo uit de cijfers blijkt gaat het Drenthe breed om 42 cliënten die bij de gemeente in behandeling moeten.

Zo op de avond werd gezegd verloopt het contact met de gemeente niet altijd vlekkeloos.

Communicatie met gemeenten verloopt in aantal situaties moeizaam.

Wij hebben de volgende vragen:

Herkent het college voorgaande?

Zijn er in Hoogeveen cliënten van die aangegeven 42?

Contact leggen van uit de VTD met gemeenten lijkt een probleem, herkent u deze?

De wachttijden lopen door deze moeilijk te leggen contacten op, ons inziens moet dit niet kunnen, deelt het college deze?

Zo ja, Welke stappen onderneemt het  college om met name de contactlegging te verbeteren?

Namens de fractie Gemeente belangen

Hoogeveen e.o.

Raadslid Jan Stoefzand.

error: Sorry..