Situatie trainingsvelden voetbalverenigingen buitendorpen
pvda logo logo gbh

De voetbalverenigingen in Hollandscheveld, Elim en Pesse hebben de afgelopen weken aandacht gevraagd voor de situatie van de slechte staat van de trainingsvelden. Regelmatig komt het voor dat alle trainingen worden afgelast. De desbetreffende verenigingen willen de leden een goed trainingsveld aanbieden waarop getraind kan worden.
Dat de verenigingen daarbij ook kijken naar de situatie van de voetbalverenigingen in Hoogeveen is vanuit hun positie begrijpelijk. Naar ons idee vragen deze verenigingen terecht aandacht dat voor hun situatie.

De gemeenteraad is in het voorjaar van 2015 al geïnformeerd over de situatie bij vv. Pesse en heeft toen kennis genomen van de problemen waar deze vereniging mee worstelt. Het is bekend dat dit niet alleen voor de vv Pesse van toepassing is, maar voor meer voetbalverenigingen in de gemeente.

De fracties van de Partij van de Arbeid en Gemeentebelangen hebben actieve sportbeleving hoog in het vaandel staan en zien dan ook graag dat onze jeugd maar ook de senioren zoveel mogelijk gefaciliteerd worden om te kunnen sporten. Een veld in goede conditie is de basis om als voetballer onder veilige omstandigheden goed te kunnen trainen en sporten.

Wij vragen het college daarom actie te ondernemen en hebben de volgende vragen:

-Deelt het college de mening dat voetbalverenigingen in de buitendorpen terecht aandacht vragen voor de gesteldheid van de trainingsvelden?

-Deelt het college de mening dat deze situatie in schril contrast staat met de situatie zoals de verenigingen in Hoogeveen ervaren?

-Hoogeveen is sportgemeente van het jaar 2015. Deelt het college de mening dat de situatie zoals beschreven in de buitendorpen afbreuk doet aan deze titel?

-Welke acties heeft het college tot nu toe genomen om de situatie te verbeteren?

-Zijn er alternatieven voor verenigingen om wel te kunnen trainen?

-Is het college bereid om met de verenigingen in gesprek te gaan om de wensen en mogelijkheden voor de korte termijn en de lange termijn in beeld te brengen?

Ziet het college vooruitlopend op het overleg met de verenigingen en de verdere verkenning van de situatie mogelijkheden om op de korte termijn de staat van de trainingsvelden te verbeteren, zodanig dat de leden van de verenigingen normaal kunnen trainen?

Namens de fracties van de Partij van de Arbeid en Gemeentebelangen

Inge Oosting (PvdA)            Jacob van der Heide (Gemeentebelangen)

error: Sorry..