Spookt het bij u ook wel eens door het hoofd?

Donderdag 4 december heeft de gemeenteraad gediscussieerd over de verordeningen die straks, vanaf 2015, moeten gaan gelden vanwege de grote veranderingen binnen ons sociale domein.

We hebben het dan over het uitvoeren van beleid v.w.b de jeugdzorg, WMO (wet maatschappelijke ondersteuning) en de participatiewet door de gemeenten.

Over het algemeen hebben we het gevoel dat we het uitvoeren van deze wetten in Hoogeveen wel aardig goed hebben voorbereid. Wij hebben het idee dat de ambtenaren op het gemeentehuis al veel hebben gedaan om de invoering goed te laten verlopen.

Dit betekent niet dat alles goed zal gaan. Zeker niet, er zullen vast dingen verkeerd gaan of niet zo lopen zoals we zouden willen.

We weten allemaal al lang dat er grote veranderingen zitten aan te komen? Toch wordt er desondanks over het algemeen erg negatief over de komende veranderingen in het sociaal domein gereageerd.

Veranderingen maken vaak negatieve gevoelens bij mensen los, gevoelens van onzekerheden,gevoelens van angsten en bedreigingen. Het Hoogeveensche college van B en W heeft het in hun collegeakkoord juist anders verwoord. Kijken in Kansen, het zien van de mogelijkheden in plaats van de onmogelijkheden.

Er veranderen voortdurend dingen in onze maatschappij en ook b.v in onze huidige snelle digitale wereld. Vrijdag 5 december viel de nieuwe Hoogeveensche Courant op de deurmat. Ons eigen ‘olde wief’ Heeft de afgelopen tijd ook een metamorfose ondergaan. De oude vertrouwde krant heeft een andere uitstraling gekregen. De reacties waren over het algemeen positief. Het Hoogeveensche nieuws spatte er vanaf en de meeste mensen begonnen de krant vol goede moed te lezen. Zo ook wij.

Totdat wij bij het stukje van Leonora de Vries kwamen. In de geheel vernieuwde Hoogeveensche Courant maakte ook zij, evenals heel veel landelijke media, gewag van de onrust die er overal heerst over de gevolgen van de veranderingen die er aan zitten te komen. En over de nieuwe WMO zou het spook van vernieuwing en verandering rondwaren.

Ze schrijft “Al jaren is de gemeente Hoogeveen zich aan het voorbereiden op de nieuwe WMO en volgens de WMO-raad heeft de ambtelijke organisatie het op papier allemaal aardig in orde” Hierna staan er allerlei zaken geschreven die maken dat je angstig wordt of dit allemaal wel goed zal komen.

Jammer dat ook de Hoogeveensche Courant meedoet aan deze negatieve tendens over de gevolgen van de veranderingen in het sociale domein. Wij zouden deze negatieve geluiden graag eens willen ombuigen in een meer positief verhaal hierover. Het heeft denken wij veel te maken met het gevoel dat bepaalde zekerheden die er tot nu toe waren op de tocht lijken komen te staan.

Natuurlijk begrijpen wij ook wel dat er inwoners zijn die zich ongerust maken of ze straks nog wel de ondersteuning krijgen die ze echt nodig hebben. Tot nu toe kreeg een ieder datgene waar hij of zij recht op had.

De z.g kanteling van het recht hebben op, naar het nodig hebben van hulp en ondersteuning wordt nu in gang gezet. Op feestjes en verjaardagen hoorde je in de tijd van “recht hebben op” vaak verhalen over mensen die van alles toegewezen kregen van de overheid zonder dat ze dit nodig zou zijn. Vaak hoorde je hier dan, al dan niet terecht, afkeurende signalen over

Op diezelfde feestjes verjaardagen hoor je nu een heel ander verhaal . Allerlei verhalen over de overheid/gemeente die maar wat raak doet, onze ouderen laat verpieteren, geen aandacht meer heeft voor zieke of hulp behoevende inwoners.

U gelooft dit toch niet? In ieder geval willen wij dit niet geloven.

Een WMO voorziening b.v krijg je straks inderdaad alleen: Als het niet anders meer kan. Dus als je het nodig hebt. Natuurlijk wordt er gekeken naar wat je zelf, of eventueel met anderen nog kunt doen.

Wij geloven in een gemeentelijke overheid die zegt dat men de nieuwe wetten die er straks aan zitten te komen op een sociale en ruimhartige manier vorm wil gaan geven.

De discussie zit vaak in wat is sociaal en wat is ruimhartig. Je kunt daar van alles van zeggen en ook kun je er als gemeente alles van maken. Want wat is sociaal en wat is ruimhartig?

Wij zouden het als volgt willen formuleren: Met een sociaal een ruimhartig beleid gaan we er voor om, met begrip voor de maatschappelijke noden van onze inwoners, te zorgen dat die inwoners die het nodig hebben altijd kunnen rekenen op de steun van de gemeente.

Zo kunnen we er misschien voor zorgen dat de verhalen ,op feestjes en verjaardagen eens een andere kant op gaan en dat er op die manier een positieve bijdrage wordt geleverd aan de berichtgeving over deze grote veranderingen die op stapel staan.

En misschien kan er dan wel in de Hoogeveensche Courant worden gemeld dat het spook dat door Hoogeveen zou waren inmiddels is verjaagd!

Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen

error: Sorry..