Onlangs heeft het kabinet besloten om woningbouwcorporaties te verplichten om 75% van hun woningbezit te verkopen. Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. maakt zich over dit besluit zorgen, voor wat dit betekent voor de woningmarkt in de gemeente Hoogeveen. Het verplicht verkopen van 75% van de huurwoningen uit de sociale sector, betekent voor inwoners van de gemeente Hoogeveen dat het aanzienlijk moeilijker wordt om nieuwe of andere woonruimte te vinden. Daarom heeft Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. dan ook in de raadsvergadering van 23 februari 2012, samen met PvdA, SP, CDA en de Christen Unie een motie ingediend, om het college van B&W aan de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties duidelijk te maken, dat het instellen van de verkoopplicht een zeer negatieve gevolgen heeft voor het lokale volkshuisvestingsbeleid en de lokale woningmarkt. Deze motie is bij meerderheid van stemmen door de raad aangenomen.

De fractie van de VVD heeft, zoals te verwachten viel, tegen deze motie gestemd. Op de website van de VVD Hoogeveen, ligt de fractie toe waarom de motie niet had mogen worden aangenomen, en verwijt zij de indieners, waaronder Gemeentebelangen Hoogeveen e.o., dat zij de belangen van de woningbouwcorporaties en niet de belangen van de huurders hiermee behartigen.

Dit is, voor wat Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. betreft, onjuist. Onze zorg zit niet bij de belangen van de corporaties, maar bij de belangen van huidige en toekomstige huurders en van huidige woningeigenaren.

Door de verkoop van woningen, neemt het aantal huurwoningen af. Dit zal, voor zowel de sociale, als de particuliere huursector leiden tot een stijging van de huurprijs. Hier zijn huurders niet bij gebaat. Daarnaast zal het voor starters op de woningmarkt, vooral jongeren, moeilijker worden om een huurwoning te vinden. In een tijd waarin het voor starters moeilijk is om aan een hypotheek te komen, zijn juist zij gebaat bij een goed aanbod van huurwoningen.

Logischerwijs zal het toenemen van koopwoningen leiden tot een verdere daling van de vraagprijs voor woningen. Voor huidige eigenaren betekent dit dat zij hun investering nog meer in waarde zien dalen. Door de daling in vraagprijs in de afgelopen jaren is voor een aantal huizenbezitters de mogelijke vraagprijs al gedaald onder hun aankoopprijs, een verdere daling zal er toe leiden dat dit voor meer huizenbezitters gaat gelden. Vreemd genoeg vindt de VVD fractie dat Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. door het indienen van de motie, juist mensen beperkt in hun mogelijkheden om hun kapitaal te laten groeien door het aankopen van een woning. Een wat apart standpunt.

Voor alle duidelijkheid. Wij zijn van mening dat een ieder het recht moet hebben om een woning te kopen, en zelfs dat het mogelijk moet zijn om hun huidige huurwoning van de verhuurder, of het nou een woningbouwcorporatie is of een particuliere verhuurder. Dit mag echter niet ten koste gaan van het recht, dat ook starters op de woningmarkt hebben, op eigen woonruimte. Als een kopwoning niet in het bereik van een starter ligt, moet het recht op eigen woonruimte altijd zwaarder wegen dan het recht om een woning te kunnen kopen. Dit betekent dat er voldoende betaalbare huurwoningen moeten zijn. Dat is ons standpunt.

error: Sorry..