Starters voorrang; Gemeentebelangen in de bres voor Hoogeveense woningzoekenden

De woningmarkt is oververhit en het blijkt dat starters, maar ook andere woningzoekenden, vaak buiten de boot vallen. Gemeentebelangen Hoogeveen heeft daarom samen met de VVD, PvdA, CDA, SP en Lijst Van Hien een motie ingediend waardoor het voor beleggers onaantrekkelijker wordt om schaarse koopwoningen te kopen om ze daarna duur te verhuren of verkopen. Ook beschikbaar komende bouwkavels moeten beschikbaar zijn voor in eerste instantie de  woningzoekenden in de gemeente Hoogeveen.  De motie is unaniem door de gehele raad aangenomen.

De zeer vervelende situatie in Pesse – vele jongeren uit Pesse is het niet gelukt een bouwkavel in het eigen dorp te bemachtigen –  heeft ertoe geleid dat Gemeentebelangen nadrukkelijk andere regels wil voor toegang tot de woningmarkt. “Het is echt waardeloos dat ten minste 6 jongeren in Pesse geen bouwkavel hebben kunnen bemachtigen omdat enkele beleggers de kavels hebben kunnen kopen” geeft Hilma Hooijer, fractievoorzitter van  Gemeentebelangen aan. “De ambtenaren en notaris hebben de letter van de wet gevolgd waardoor deze situatie is ontstaan. Maar, dit is niet meten met de menselijke maat, dit is niet zorgen voor de jongeren en andere woningzoekenden. Daarom hebben wij, samen met de vijf genoemde partijen een motie ingediend om deze werkwijze zo snel mogelijk te wijzigen en deze is door de gehele raad unaniem aangenomen”.

Zelfbewoonplicht.

Het zelf moeten bewonen van panden of nieuw te bouwen huizen voor een langere periode is een beperking voor beleggers en daardoor worden huizen en bouwkavels onaantrekkelijk als rendement opleverde investering, Ook beleggers kunnen maar op één plek tegelijk wonen. Uiteraard zal zo’n beperkende regel, ook voor jongeren, een clausule hebben dat bij bijzondere omstandigheden men toch het huis kan verkopen binnen de gestelde zelfbewoonplichtstermijn.

De gemeente Hoogeveen wordt ook verzocht om de regeling “anti-speculatiebeding” op te nemen bij verkoop of doorverkoop van huizen.

Met deze twee beperkende regelingen zal Hoogeveen de woningbouw beter kunnen reguleren.

Menselijke maat

Gemeentebelangen onderstreept voorts dat het ambtenarenkorps vanuit de menselijke maat moeten werken. “Wij hebben vernomen dat in het geval van Pesse, enkele jongeren uit Pesse, de formulieren niet helemaal correct hadden ingevuld.  Een klein foutje bij het invullen van vaak ingewikkelde formulieren kan en mag niet ertoe leiden dat ambtenaren de formulieren achteloos opzij schuiven onder het hanteren van het motto “voldoet niet, komt niet in aanmerking”. Het zou fijn zijn, dat zij de betreffende jongeren hadden benaderd  om hen daarna te begeleiden waardoor zij door een correct ingevuld formulier mee hadden kunnen doen aan de door een notaris verrichte loting” aldus Hooijer.

Bescherming

Gemeentebelangen en de rest van de raad vertrouwen erop dat met het aannemen van deze motie, starters en alle andere woningzoekenden van de gemeente Hoogeveen bescherming krijgen om zo meer kans te krijgen om te blijven wonen in eigen dorp of stad.

error: Sorry..