Startnotitie Cultuur

 

Cultuur en Hoogeveen.

 

Startnotitie Cultuur.

 

En nu nog iets over de startnotitie Cultuur die
donderdagavond in de raad behandeld werd . Wij vinden dit geen startnotitie
maar een kille invulling van de taakstellende bezuinigingsopdracht van 350000.
Zonder dat er een visie op Cultuur is worden 2 gebouwen (Het Podium en de 5000
Morgen) afgestoten. Gemeentebelangen is daar fel tegen. Wij willen eerst een
visie, zonder gebouwen daarin te betrekken, op cultuur waarin de gemeenteraad
helder bepaald wat onze cultuurdoelen zijn. Na vaststelling van de Cultuurvisie
moeten we gaan kijken naar de behoefte aan gebouwen waarbij functionaliteit
boven marktwaarde gaat. En daarbij mag de bezuinigings taakstelling dan ook
ingevuld worden. Nadrukkelijk moet bij de invulling van de taakstelling ook het
grote aantal voorstellingen wat minder in De Tamboer plaats vind worden
betrokken. Minder voorstellingen is minder kosten dus minder noodzaak voor
subsidie. Wij vinden het te gek voor woorden dat met een halvering van het aantal
voorstellingen het geen consequenties heeft voor de hoogte van de subsidie. Ook
de bibliotheek,die door het college buiten de taakstellende bezuiniging wordt
gehouden moet mee gewogen worden in deze bezuinigingen. Diverse activiteiten
die in de bibliotheek plaats vinden worden ook gefaciliteerd door ėėn van de
andere vier culturele instellingen,zijn geen basisactiviteit van de bibliotheek
,en kunnen daar dus verdwijnen. Bovendien loopt de uitleen van boeken de
komende jaren terug wat ook moet leiden tot minder kosten. De bibliotheek is op
dit moment de grootste subsidieontvanger en daar moet eens goed naar gekeken
worden.

Concluderend is Gemeentebelangen het dus volstrekt oneens
met de uitgangspunten van de op te stellen startnotitie Cultuur.

error: Sorry..