Stemverklaring Gemeeentebelangen Hoogeveen e.o.

Donderdagavond werd tijdens de raadsvergadering een motie ingediend door de SP, CDA, D’66, Groen Links en de ChristenUnie over de opvang van vluchtelingen.

De motie riep het college op:

  • Met een verzoek van het COA (centraal orgaan opvang asielzoekers) heel serieus om te gaan en mogelijkheden in de gemeente te onderzoeken;
  • Daarbij waar mogelijk samenwerking met de provincie Drenthe en andere gemeenten te zoeken.

Wij, Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. konden niet instemmen met deze motie en namens de partij gaf fractievoorzitter Erwin Slomp onderstaande stemverklaring af.

“Dag in en dag uit krijgen we op allerlei manieren beelden van mensen die uit hun land vluchten vanwege vervolging.

Het lijkt alsof de wereld in brand staat. Hulp is zeker nodig. Barmhartigheid moet er worden getoond.

In september 2014 heeft gemeente Hoogeveen in een vroegtijdig stadium dit ingezien en haar verantwoordelijkheid genomen om in onze gemeente 750 tot 1000 vluchtelingen op te vangen.

Ondanks dat wij als Gemeentebelangen Hoogeveen het uitgangspunt hebben dat vluchtelingen in hun eigen regio de hulp geboden moet worden, hebben wij het initiatief om de Grittenborgh hiervoor om te bouwen omarmt en unaniem ondersteund.

De huidige omstandigheden voor veel vluchtelingen zijn niet veranderd. Nee sterker nog ze zijn zo te zien erger geworden.

Volgens een onderzoek onder de gemeenten in Nederland zou slechts 25% bereid zijn om vluchtelingen op te vangen. De voorzitter van het VNG en tevens burgemeester van Katwijk de heer Wiene wijst er op dat zelfs van die 25% nog veel minder gemeenten daadwerkelijk een AZC hebben.

Je kunt als gemeente Hoogeveen niet alleen het vluchtelingen probleem oplossen. Je zult het gezamenlijk moeten doen als gemeentes. Het zijn niet een paar gemeenten die verantwoordelijk zijn voor de opvang van vluchtelingen. Nee samen als alle gemeentes zijn we hier verantwoordelijk voor. Er zal een soort van balans moeten zijn in het aantal op te vangen vluchtelingen per gemeente.

Daarom zijn wij van mening dat eerst vele andere gemeenten hun verantwoordelijkheid dienen op te pakken, desnoods met dwang vanuit Den Haag. Mocht uitbreiding daarna nog nodig zijn dan zullen wij over de dan ontstane situatie ons opnieuw beraden.”

Namens de fractie van gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

Erwin Slomp

Fractievoorzitter.

error: Sorry..