Voorzitter:

 

Gemeentebelangen heeft een aantal ondernemers uit de Tamboerpassage gesproken. Ze geven aan dat de communicatie vanuit de gemeente veel vragen oproept.

Tijdens de informatiebijeenkomst op 31 januari is hun toegezegd dat er binnen 4 weken

meer duidelijkheid vanuit de gemeente zou worden gegeven.

Er is veel onrust en men weet niet waar men aan toe is.

We hebben de volgende vragen:

 * Waarom is er niet binnen 4 weken met de ondernemers gesproken?

 * Wanneer gaat u wel met de ondernemers in gesprek?

 * Hoe en op wat voor termijn gaat u helderheid verschaffen?

 * Op welke manier gaat u onze inwoners meenemen om ook bij hen de onrust/vragen weg te nemen?

 Tot zover.

Ina Prins

Raadslid voor Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

error: Sorry..