Tarieven voor parkeren.

Tijdens de behandeling van de begroting 2010 is er door de fractie van Gemeentebelangen gesproken over de absurde verhogingen van de parkeertarieven.
Geen enkel andere fractie heeft hier verder iets van gezegd.
Zelfs niet na een verzoek van de fractie van Gemeentebelangen.
Zij staan dus volledig achter de voorgestelde verhogingen
Voor de fractie van Gemeentebelangen was het toen kiezen, hoe verder met deze begroting.
Er zijn nl: nog tal van onderwerpen waar wij een mening over hebben.
Het is geen enkele kunst om gaten in de begroting te schieten.
Maar gaten moeten ook weer gedicht worden.
Echter de parkeertarieven zijn niet de enige verhoging in onze gedachten spelen nog meer zaken.
Te denken valt aan de verhoging van de begraaftarieven welke later aan de orde komen.
Ook de optie om de OZB te verhogen is voor onze fractie geen optie.
Voor de fractie is de forse verhoging van tarieven van zowel bij parkeren als bij begraven eigenlijk niet te verteren.
Waarom niet geleidelijk verhogen.
Voor het maken van beleid moet je steun hebben.
Bij de begraaftarieven maakten meerdere fracties een voorbehoud. Als hier over gesproken wordt bestaat de mogelijkheid om te komen tot lagere tarieven.
Dit gold zeker niet voor de parkeertarieven, gezien het gegeven dat geen enkele partij hier op reageerde.
De fractie van Gemeentebelangen weet dat voor inwoners in het centrum de verhoging hard aankomt. Deze inschatting hadden wij ook gemaakt. Wonen in het centrum en ook het centrum bezoeken mag geld kosten. Maar naar onze mening worden  zowel bezoeker als inwoners van het centrum wel heel hard getroffen.
De fractie van Gemeentebelangen wilde het geheel aan investeringen wat temporiseren maar kreeg helaas geen steun.
De keuze is dan tegen de begroting stemmen wat tot niets lijdt omdat de meerderheid voor is of akkoord gaan en bij de voorjaarsnota hier op terug komen en proberen een meerderheid te krijgen om daar iets aan te doen.
Wij hebben voor het laatste gekozen alhoewel wij ons daarmee realiseren dat de parkeervergunningen  zullen verdubbelen.
Er was echter op dit moment geen draagvlak.
Wellicht kan de kiezer er voor zorgen dat er straks een anders gekleurd college zit wat wel rekening houdt met de inwoners van het Centrum.
Inwoners van het Centrum weten dus op wie ze zeker niet moeten stemmen.
 

error: Sorry..