Op 6 december 2018 ben ik geïnstalleerd als raadslid van Gemeentebelangen en in deze bijdrage wil ik dan ook terugblikken op het afgelopen jaar.
De huidige voorzitter van het bestuur zei ooit een keer tegen mij: “Adrie je bent minimaal 2 jaar bezig om als raadslid je weg te vinden.” Inderdaad mag je blij zijn als je dan een beetje de weg weet.
Een paar onderwerpen die veel indruk op mij, als beginnend raadslid, hebben gemaakt zijn de ijsbaan en de scholenhuisvesting.
Bij beide onderwerpen zijn er behoorlijke wat debatten geweest die tot in de late uurtjes duurden. Ik heb het geluk dat ik de vrijdagen meestal vrij ben. Anders is het bijna niet te doen.
Ook het ontslag van Jan Steenbergen hakte er behoorlijk in. Er moest een nieuwe wethouder benoemd worden en dit had ook gevolgen voor de fractie. Het betekende heel veel overleg in de fractie. De benoeming van Jacob (v.d. Heide) als nieuwe wethouder zal vast niet ongemerkt aan jullie voorbij zijn gegaan.
Als fractie zijn we weer volop bezig met alles wat op ons pad komt.
Na de begrotingsdebatten, die voor veel mensen impact hebben, zijn we nu aan de vooravond van het kerstreces beland.
Ik wil dan ook eenieder een gelukkig en vooral een gezond 2020 toewensen.

Met vriendelijke groet,
Adrie Vos
Raadslid Gemeentebelangen Hoogeveen

error: Sorry..