TEVREDENHEID OVER HET RAADSBREDE BESLUIT OOSTWIJK

Het bestuur is zeer tevreden met de raadsbrede steun voor een alternatief fiets – voetpad naar Schoonhoven. Ook over het gevoerde overleg met Be Okken van Gemeentebelangen, als woordvoerder van de raadsfracties, en met wethouder Tiens Eerenstein om op verzoek van het bestuur ook nog andere alternatieven in onderzoek te nemen, is het bestuur zeer te spreken.
Naar het oordeel van het bestuur geven de politieke partijen in Hoogeveen hiermee hun visitekaartje af, want in tegenstelling tot, wat vaak geroepen wordt, geven de partijen juist een signaal af van betrouwbaarheid.
Hoe dat zo dan?
Nou, dezelfde politieke partijen hebben op een verkiezingsavond van de Vereniging Hollandscheveld in februari jl. de stelling van het bestuur onderschreven, dat er een nieuw alternatief pad naar Schooonhoven dient te komen als geen beroep kan worden gedaan op het recht van openbaarheid van perceel Oostwijk 13 en dus het eigendomsrecht ten volle gerespecteerd dient te worden.
Nu het, kennelijk ook voor de politieke partijen, vaststaat dat tegen de wil van de eigenaar het betreffende perceel rechtens niet als doorgangsroute kan worden gebruikt, hebben de politieke partijen met dit besluit de toezegging van februari ingewilligd.
Het was Mark Tuit, die als PvdA raadslid al in mei jl. zijn bezorgdheid over de situatie uitsprak en schriftelijke vragen stelde aan het college van Burgemeester en wethouders. De antwoorden van het college kwamen er op neer, dat het college de Schoonhovenweg als recreatieve en verkeersveilige route een goed alternatief vindt.
Dit antwoord was voor het bestuur de directe aanleiding om de raadsfracties nog eens opnieuw te herinneren aan hun eigen uitspraken in februari jl.
Het bestuur schreef in haar brief aan de raadsfracties onder meer:
“Nu de wethouder een ander geluid ventileert, willen wij u dringend verzoeken hierin een consistente lijn in acht te nemen. Wij doen dan ook een beroep op u om uw woorden nu om te zetten in daden door raadsbreed te besluiten, dat het college alles in het werk stelt om op korte termijn een nieuw pad te realiseren.”
Zoals gezegd, de politieke partijen hebben hun betrouwbaarheidsgehalte in deze zaak bewezen en hebben ook laten zien, dat ze er op uit zijn om in samenwerking met het college en het bestuur van de Vereniging Hollandscheveld tot resultaat te willen komen.
Proficiat!

error: Sorry..