Topinkomens bestuurders zorginstellingen.

Vragen aan het college van B&W van de gemeente Hoogeveen.

Van de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen.

Onderwerp: Topinkomens bestuurders zorginstellingen.

Datum: 14 juli 2014

Geachte College,
Zoals u zult weten mogen bestuurders van zorginstellingen volgens de huidige Wet Normering Topinkomens niet meer verdienen dan een jaarsalaris van € 187.340. In de nieuwe Wet Normering Topinkomens (is nog een wetsvoorstel) is deze maximale grens verlaagd naar een jaarsalaris van €144.108.

Zaterdag 12 juli 2014 stond in een artikel van het Dagblad van het Noorden dat relatief veel bestuurders niet voldeden aan de huidige en nog een groter aantal bestuurders niet aan de nieuwe normering.

Deze hoge salarissen bij een aantal zorginstellingen zijn volgens ons niet uit te leggen aan de inwoners van onze gemeente. Wij kunnen niet uitleggen dat er aan de ene kant flink bezuinigd dient te worden op de thuiszorg, jeugdzorg en AWBZ en aan de andere kant het verrijken van een aantal bestuurders van deze zorginstellingen.

Naar aanleiding van het bovenstaande hebben wij de volgende vragen:
– Deelt u onze mening dat deze hoge salarissen niet uit te leggen zijn in relatie tot de bezuinigingen in de zorg?
– Bent u voornemens om binnen de juridische regelgeving geen contracten meer af te sluiten met zorginstellingen die niet voldoen aan de Wet Normering Topinkomens?
– Heeft de gemeente Hoogeveen contracten lopen met zorginstellingen waar bestuurders meer verdienen dan een jaarsalaris genoemd in de Wet Normering Topinkomens?
– Als dit zo is bent u dan voornemens om in gesprek te gaan met desbetreffende bestuurders met als doel om hen te bewegen te voldoen aan de Wet Normering Topinkomens?
– Wilt u erop aandringen in de Gemeenschappelijke Regelingen waar aanbestedingen worden uitgevoerd dat aan de Wet Normering Topinkomens moet worden voldaan?
– Wilt u daar waar het om juridische redenen niet mogelijk is, om te kijken vanuit mogelijkheden en kansen om zoveel mogelijk overschrijding van de Wet Normering Topinkomens te beperken?

Wij vertrouwen erop dat we onze vragen voldoende duidelijk hebben gesteld en zien uw antwoorden met veel belangstelling tegemoet.
Met vriendelijke groet,
Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen
Erwin Slomp

error: Sorry..