Uit de gemeenteraad

Momenteel zijn de bezuinigingen die de gemeente Hoogeveen in de conceptbegroting heeft opgenomen het gesprek van de dag.

Zoals iedereen wel weet staan veel gemeentes er, financieel gezien, niet zo goed voor. Dat geldt helaas ook voor de gemeente Hoogeveen. Over de oorzaken is en wordt steeds heel veel gezegd en ook op de sociale media zie je berichten hierover verschijnen. Als raadslid is het niet gemakkelijk om uit te leggen waar het allemaal aan heeft gelegen. Vaak horen we dat het te maken heeft met de plannen voor een nieuwe ijsbaan en zwembad en weer een ander zegt dat het opknappen van de Hoofdstraat onzin is en zo zijn er nog wel meer zaken op te noemen waar het aan zou kunnen liggen. Maar waar het ook aan ligt, de realiteit is dat de gemeente er niet goed voorstaat. Heel vaak komen bij de verhalen hierover ook de gemeenteraadsleden in beeld.

Persoonlijk ben ik niet zo van het terug kijken, maar liever heb ik het over het hier en nu en hoe we het in de toekomst beter kunnen doen. Als ik dit opschrijf is het maandag 5 oktober en over zo ongeveer een uur wordt bekend gemaakt wie de vier nieuwe wethouders voor Hoogeveen zijn. De namen van deze vier mensen ga ik hier niet noemen, want die zijn dan inmiddels al wijd en zijd bekend gemaakt.

De eerste keer dat de raad weer “gewoon” kon vergaderen in het gemeentehuis was op 2 Juli. Tot die tijd werden de vergaderingen online gehouden en dat is geen fijne manier om met elkaar te overleggen. Maar het kon niet anders en we zijn dan ook blij dat we nu weer in levenden lijve bij elkaar kunnen komen. Een geluk bij een ongeluk zou je het kunnen noemen dat het toen ook bijna zomervakantie was en dat het normale vergaderen ook stil kwam te liggen tot zo ongeveer september en nu vergadert de raad weer zoals gebruikelijk een keer per veertien dagen op de donderdagen. Deze vergaderingen zijn ook via een zgn. livestream te volgen.

https://www.hoogeveen.nl/…/vergaderingen-en-livestream

De afgelopen zomer heeft de raad echter niet stil gezeten, want onder leiding van twee informateurs heeft men zich vele avonden gebogen over hoe het nu verder moet met de gemeente Hoogeveen. Het was inmiddels trouwens een feit dat het zittende college niet meer op voldoende steun kon rekenen binnen de raad en bekeken moest worden hoe, naast het werken aan een begroting, een nieuw college van B en W kon worden gevormd. Al snel werd duidelijk dat het niet gewenst was om vanuit de zittende partijen nieuwe wethouders naar voren te schuiven. De raad koos ervoor om op zoek te gaan naar een zgn. zakencollege bestaande uit mensen die, onafhankelijk van welke partij ook, Hoogeveen weer op de rails moeten zien te krijgen. Dat is nu dus gelukt en op 8 oktober zullen de nieuwe wethouders officieel worden benoemd.

De raadsavond van 24 september stond hoofdzakelijk in het teken van het onderzoek dat was ingesteld naar het functioneren van oud-burgemeester Tjalma tijdens de tweede wereldoorlog. De raad had opdracht gegeven om dit te laten onderzoeken door het N.I.O.D. Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. Naar aanleiding van dat onderzoek heeft de gemeenteraad besloten om een einde te maken aan het ereburgerschap van Tjalma. Ook het park achter het gemeentehuis dat nu nog Tjalmapark heet zal een andere naam gaan krijgen. Hierover zal de z.g. straatnaamcommissie zich buigen en ook zal input worden gevraagd van de inwoners van de gemeente.https://hoogeveen.raadsinformatie.nl/…/Raadsavond%2024…

Tenslotte dan nog even wat over de a.s. begrotingsbehandeling.

De conceptbegroting zo die er nu ligt is tijdens de informatieronde in de zomervakantie door alle raadsfracties samengesteld, maar moet uiteindelijk ook nog door diezelfde raad in een begrotingsvergadering worden behandeld. Omdat de gemeente voor grote financiële problemen staat is het een begroting die vooral op zal vallen door de grote bedragen die zijn opgenomen om te besparen op bepaalde taken. Naast een aantal wettelijke taken die de gemeente gewoon heeft uit te voeren, zijn er ook taken die de gemeente wel uitvoert, maar die niet wettelijk verplicht zijn. Allemaal hele belangrijke voorzieningen in de gemeente, maar strikt gezien geen zaken die wettelijk moeten worden uitgevoerd. Daarnaast heeft de raad in gezamenlijkheid een OZB verhoging van 28% voor 2021 in de begroting opgenomen. Nu er al van alles bekend is geworden over die conceptbegroting is er vanuit de samenleving natuurlijk al veel onrust ontstaan. Begrijpelijk, maar voordat deze begroting in de raad wordt besproken wordt er op 4 november nog een speciale inspraakavond voor u als inwoners en vertegenwoordigers van verenigingen/instanties georganiseerd. Op die avond hebt u de mogelijkheid om bedenkingen die u heeft aan de raadsleden te melden. Dus maak gebruik van deze mogelijkheid en kom naar deze bijeenkomst. Alles hangt natuurlijk helaas wel af van hoe het coronavirus zich de komende weken gaat ontwikkelen. De raad moet zich ook strikt houden aan de regels van het RIVM en dat maakt het wel moeilijker om grote groepen toe te laten in het gemeentehuis. Maar het is natuurlijk altijd mogelijk om via mail of gewoon per brief aan de raad uw mening naar voren te brengen. Nogmaals de mogelijkheden zijn er, dus maak er gebruik van.

Jan Giethoorn(Gemeenteraadslid) Email: j.giethoorn@hoogeveen.nl

error: Sorry..