Alweer een jaar geleden is op initiatief van ondergetekende, namens Gemeente Belangen Hoogeveen, het onderwerp Medicinale Cannabis (MC) op de politieke agenda van Hoogeveen gezet in een informerende ronde. Na lobbyen bij de overige partijen hebben we dit uiteindelijk met 6 van de 8 partijen op de agenda weten te krijgen.

Tijdens deze avond hebben een 3-tal insprekers (Rinus Beintema van Suver Nuver, Jan van Loenen van Zorgbelang en Gerlof de Leeuw (gebruiker MC) hun visie op MC gegeven.

Jan van Loenen (zit aan de zorgtafel van Drenthe) geeft aan dat alle specialisten van zowel Treant als WZA aangeven dat MC gelegaliseerd moet gaan worden in Drenthe. Er moet meer onderzoek komen en men wil een legaal uitgiftepunt. Men heeft inmiddels een werkgroep opgezet die hiermee aan de slag zal gaan.

Rinus Beintema geeft aan dat hij al vergevorderd is met het oprichten van een nieuw instituut. Dit instituut (wetenschappers die het onderzoek zullen gaan doen) zal gebruik gaan maken van de database (20.000 mensen) van Rinus Beintema (Suver Nuver) en zal worden geleid door een professor uit Erasmus Rotterdam. Bij dit project wordt ook gekeken naar de mogelijkheid om wetenschappelijke opgroei van de planten centraal te regelen. Men voldoet dan hiermee aan de GMP-eis (dit is een eis voor wetenschappelijk onderzoek).

Inmiddels is er voldoende geld beschikbaar om fase 1 van dit onderzoek te gaan doen.

Gerlof de Leeuw vertelt ons wat MC voor hem doet na zijn ongeval en wat het betekent voor hem in zijn dagelijkse ritme en zijn kwaliteit van leven.

Inmiddels zijn we een jaar verder en staan de ontwikkelingen niet stil m.b.t. MC.

Afgelopen weken heb ik uitgebreid met Rinus gesproken over de huidige ontwikkelingen.

Er is in Rotterdam inmiddels uitgebreid wetenschappelijk onderzoek gedaan naar het gebruik en het effect van MC. Fase 1 van het onderzoek is inmiddels afgerond en de eerste resultaten zijn veelbelovend. Zoals het hoort bij wetenschappelijk onderzoek, wordt er niet uitgegaan van 1 onderzoek maar wordt er altijd een tweede onderzoek (Fase 2) gedaan door een andere wetenschapper naar hetzelfde onderwerp. Dit, om het onderzoek zuiver te houden en de gevonden resultaten te bevestigen of te bestrijden (als de uitkomst van het onderzoek anders is). Een slager mag/kan immers niet zijn eigen vlees keuren. Fase 2 is momenteel nog gaande.

Dit wetenschappelijk onderzoek is nodig als basis voor het maken van politieke keuzes door onze regering in Den Haag. Het uiteindelijke streven is om de MC op de politieke agenda te krijgen in Den Haag met als doel MC te gaan legaliseren voor mensen met een medische aandoening. Let op: dus niet voor het recreatieve gebruik (hiervoor kan men naar de koffieshop)!

Inmiddels is er een tweede verzoek ingediend bij het presidium van Hoogeveen door ondergetekende, mede namens opnieuw 6 partijen. Dit verzoek is goedgekeurd en de planning is dat de raad op 13 januari 2021 bijgepraat gaat worden door Rinsus Beintema over de bevindingen en resultaten van het onderzoek op dat moment.

We zullen u op de hoogte houden van de resultaten.

Mocht u vragen hebben omtrent dit onderwerp, aarzel dan niet om contact met mij op te nemen.

Ina Prins

Raadslid Gemeentebelangen Hoogeveen

i.prins@hoogeveen.nl

error: Sorry..