Gemeentebelangen Hoogeveen vindt de Agrarische sector in onze gemeente uiteraard ook van belang. Het uitgangspunt dient te zijn: Wederzijdse acceptatie van bewoners op het platteland. Ook nevenbedrijven op het platteland stimuleren.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken door:

  • te zorgen dat er activiteiten in die agrarische omgeving kunnen plaats vinden. Wij denken hierbij aan recreatie en/ of vervangende bedrijvigheid in de bestaande panden;
  • de regeling ruimte voor ruimte ruimhartiger toepassen;
  • samen met de agrarische sector beleid ontwikkelen voor nevenactiviteiten, bijvoorbeeld voor recreatie en toerisme;
  • diegene die op het platteland woont of wil wonen de acceptatieplicht heeft om zich aan de plattelandsontwikkelingen aan te passen.
error: Sorry..