Veldenproblematiek voetbalvereniging De weide ernstig!

Naar aanleiding van een brandbrief van de voetbalvereniging De Weide van eind januari jl. heeft een delegatie van Gemeentebelangen een bezoek gebracht aan de accommodatie van v.v.De Weide.Ze hebben daar een langdurig gesprek gehad met het bestuur van deze voetbalvereniging en samen met het bestuur geconstateerd dat er een enorm tekort is aan capaciteit, zowel voor de trainingen als de wedstrijden.Dit zorgt er voor dat er s’morgens al vroeg begonnen moet worden met wedstrijden en er tot laat in de middag doorgespeeld moet worden.En dat maakt de grasvelden weer kwalitatief slecht bespeelbaar. Ook het trainen op veel te weinig ruimte(40% onder de KNVB norm) is te gek voor woorden.Door al deze beperkende omstandigheden haken vrijwilligers (speerpunt van Gemeentebelangen )af.Dat zorgt weer voor gebrek aan het noodzakelijke kader.Daarnaast zijn er in wijk De Weide al behoorlijk grote problemen met de jeugd.Om deze jeugd meer vertier te geven zou SWW wel gebruik willen maken van de accommodatie van de v.v. De Weide. Door bovengenoemde problematiek is dat ook niet mogelijk.Concluderend vinden wij de situatie bij de v.v. De Weide zo nijpend dat er op korte termijn een oplossing moet komen.We steken de komende 2 jaar € 5 miljoen in de voetbalaccommodatie van het Bentinckspark.Om de v.v. de Weide enige ruimte te geven moeten we in De Weide ook op korte termijn aan de slag.
Bij de behandeling van de voorjaarsnota zal Gemeentebelangen zich hier sterk voor maken.
We hebben hier een aantal redenen voor:
Jeugd moet voldoende ruimte hebben om te sporten.
SWW moet ruimte hebben om de jeugd in de wijk De weide te vermaken
Vrijwilligers moeten goede faciliteiten hebben
De normen van de KNVB zijn voor ons de richtlijn.
Kwaliteit van de velden moet op aanvaardbaar niveau zijn.
De wedstrijden moeten op acceptabele tijden gespeeld kunnen worden.
Goede sportvoorzieningen in de gehele gemeente Hoogeveen zijn voor Gemeentebelangen speerpunten.

error: Sorry..