Verkeer en vervoer
Verkeer en vervoer

Hoogeveen vervult een regionale taak. Het is dus zaak dat Hoogeveen bereikbaar is voor de hele regio. Een dynamisch winkelcentrum met aantrekkingskracht, waar het goed vertoeven is, is hierbij een voorwaarde. Uiteraard hebben de ondernemers hier ook een verantwoordelijkheid. In samenspraak met deze ondernemers moet de gemeente tot een goede promotie van Hoogeveen komen. Hoogeveen met een hoofdletter H.

Wij vinden het belangrijk dat er goede verbindingen, ook met het openbaar vervoer, moeten zijn met de omliggende plaatsen als Emmen, Meppel, Assen, Zwolle en Hardenberg. Ook de waterverbinding met onze haven voor het vervoer van goederen vinden wij van belang.

Wij vinden goede fietspaden van en naar Hoogeveen en in de kern van de dorpen zeer belangrijk. Het onderhoud aan de fietspaden moet goed zijn, evenals onderhoudsniveau van de wegen. Indien nodig zal dit moeten worden verbeterd.

Het bereikbaar zijn van Hoogeveen met het openbaar vervoer zou kunnen worden gecombineerd met andere soorten van vervoer.

Gemeentebelangen is bij parkeerproblemen voorstander van een vergroting van het aantal parkeerplaatsen in de wijken en dorpen. Wij zijn van mening dat parkeergelden achteraf betaald moeten kunnen worden.

Gemeentebelangen Hoogeveen is dan ook van mening dat gezien de economische crisis het maatschappelijk onverantwoord is, om een parkeergarage te realiseren. Wij zullen dan ook alles in het werk stellen om dit genomen besluit terug te draaien.

De veiligheid van alle verkeersdeelnemers vinden wij erg belangrijk. Wij zijn tegen verkeersdrempels en kijken zo nodig ook naar andere verkeersremmende maatregelen.

Gemeentebelangen Hoogeveen wil dit bereiken door:

 • goede aansluitingen te houden met de autosnelwegen A28 en A37;
 • ondanks dat de kans op korte termijn niet aannemelijk is, toch te blijven streven naar een volwaardig intercity station;
 • het behouden van verbinding met onze haven;
 • reconstructie Dorpsstraat Pesse;
 • een veiligere Fluitenbergseweg;
 • aanpak achterstallig onderhoud Barsweg-Ritmeesterweg;
 • Johannes Poststraat – Brugstraat geheel in te richten als een 30 km zone weg;
 • fietspaden zoveel mogelijk te voorzien van asfalt of beton;
 • aanleg van een fietspad van en naar Tiendeveen;
 • reconstructie Zwarte Dijkje, omgeving van de sluis in Noordscheschut;
 • reconstructie van de winkelstraat het Hoekje in Hollandscheveld;
 • reconstructie Zuidwoldigerweg ect.;
 • door gehandicapten-, taxi-, en eventueel leerlingenvervoer te combineren en deze goed inpassen in lijndiensten van bus en trein;
 • verruiming van het aantal bestaande parkeerplaatsenin wijken en dorpen;
 • achteraf betalen op alle parkeerterreinen instellen en dat willen we realiseren voor 1 januari 2015;
 • geen parkeergarage te bouwen;
 • geen verkeersdrempels als verkeersremmende maatregelen aan te leggen en daar waar het kan verkeersdrempels veranderen in andere maatregelen.
error: Sorry..