Elim 26 Januari 2009.

Aan : College van B&W van de Gemeente Hoogeveen.        
Van : Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen.e.o.
Betreft : Verkeerssituatie Riegshoogtendijk/Krakeelsedijk/ 4e Wijk  Hollandscheveld.
Inzake: schriftelijke vragen conform artikel 41, Reglement van orde van de Raad.
Met verzoek tot spoedige schriftelijke beantwoording.

Elim 26 Januari 2009.

Aan : College van B&W van de Gemeente Hoogeveen.        
Van : Fractie Gemeentebelangen Hoogeveen.e.o.
Betreft : Verkeerssituatie Riegshoogtendijk/Krakeelsedijk/ 4e Wijk  Hollandscheveld.
Inzake: schriftelijke vragen conform artikel 41, Reglement van orde van de Raad.
Met verzoek tot spoedige schriftelijke beantwoording.

Geacht College van B&W,

Enkele maanden geleden is bovengenoemde kruising aangepast omwille van de verkeersveiligheid voor overstekende fietsers ( schooljeugd ) van en naar Hoogeveen.

Sinds de aanpassing hebben er al tal van ongelukken plaatsgevonden met gemotoriseerd verkeer, veelal ongevallen met letsel en forse blikschade, zo ook weer de laatste weekenden.

Van diverse kanten is onze fractie benaderd met de vraag hoelang het nog moet duren voordat er maatregelen worden genomen, of dat gewacht moet worden tot er zich ongevallen met dodelijke afloop voordoen.

Onze fractie heeft zich tijdens de planvorming ingezet voor de enig goede oplossing en dat is een fietstunnel.
Wij hadden onze twijfels maar ons is verzekerd dat de gekozen oplossing verkeersveilig en adequaat zou zijn.
Dat blijkt nu toch volstrekt anders uit te pakken.

Na spoedberaad met onze fractie komen wij tot de volgende vragen:

1. Hoeveel ( geregistreerde )  ongevallen hebben er zich inmiddels voorgedaan?
2. Hoeveel ongevallen met letsel, en hoeveel met blikschade?
3. Zijn de werkzaamheden uitgevoerd volgens voorstel en tekeningen die goedgekeurd zijn door de raad?
4. Waarom is er geen deugdelijke belijning gerealiseerd?
5. Waarom geen deugdelijke bebording ter plaatse?
6. Waarom geen deugdelijke verlichting ter plaatse?
7. Waarom zijn er geen tijdelijke, afdoende veiligheids maatregelen genomen?

Wij gaan uit van een spoedige beantwoording door uw College.

Namens de Fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o

Voor deze, Raadlid Be Okken.

 

 

error: Sorry..