Verlichting crematorium Zevenberg in Fluitenberg

De wintertijd is ingegaan en de dagen worden korter.
Een crematieplechtigheid kan dus deels in het donker plaatsvinden.
Aangezien de wandelroute vanaf de parkeerplaats naar het yardenhuis niet voorzien is van een voetpad, maken voetgangers en automobilisten gebruik van dezelfde weg.
Nu blijkt echter dat de verlichting buiten niet werkt.
Dit leidt tot gevaarlijke situaties.

Wij hebben dan ook de volgende vragen:

1. Is het college op de hoogte van het niet branden van de straatverlichting?

2. Vindt het college ook niet dat dit gevaarlijk is en dat de veiligheid van mensen die daar lopen in het geding is?

3. Deelt het college de mening dat hier iets op korte termijn aan gedaan moet worden?

4. Welke stappen is het college van plan te nemen om deze onveilige situatie te verhelpen?

5. Wanneer kunnen we deze stappen van het college verwachten?

 

Namens de fractie van Gemeentebelangen,
Hilma Hooijer-Everts.

error: Sorry..