Verslag meningvormen raadsavond 12 maart 2009

Verslag meningvormen raadsavond 12 maart 2009

Aanwezig: Arend Steenbergen (voorzitter), Jan Ballast, Rolien van de Belt, Rob Berkenbosch, Bert Boersma, Bert Bouwmeester, Jan Braam, Sjoukje Brouwer, José Bruins Slot, Erik Giethoorn, Ellen van Heugten-Steenbergen, Anno Wietze Hiemstra, Gert Huijgen, Lucas Hummel, Ewout Klok, Klaas van der Laan, Hendrikus Loof, Bé Okken, Jerk Otten, Bert Otten, Henk Prigge, Wicher van Regteren, Henk Reinders, Rieks Siebering, Frank Snippe, Jan Steenbergen, Jan Stoefzand, Mark Tuit, Gert Vos, Wim Warrink, Henk van de Weg, Hetty Bouius, Frits Nijland, Mark Strolenberg en Jeen Everaarts (commissiegriffier).

Aanwezig namens het college: wethouders Wietze van der Zwaag en Ton Bargeman

Verslag: Zwaantinus Jeuring (Notuleerservice Nederland).

Het volgende wordt naar voren gebracht.

Van het eerste deel van de vergadering is geen geluidband beschikbaar. De reacties van raadsleden op de insprekers staan daarom niet in het verslag.

1.  Spreekrecht
De voorzitter geeft het woord aan vier insprekers over de Hoogbouwnotitie.

Mevrouw Vos spreekt in op persoonlijke titel.
Mij bekruipt het gevoel dat Hoogeveen een beetje last heeft van het Calimerogevoel; zij zijn groot en wij zijn klein en dat is niet eerlijk. Om dat gevoel teniet te doen wil Hoogeveen hoogbouw en wel aan de snelweg, zodat iedereen kan zien hoe groot wij wel zijn.
Mensen, hoogbouw is een van de negatieve effecten van een grote stad. Dat moet u helemaal niet willen. Een flat boven de snelweg, met alle lawaai en gezondheidsrisico’s die daarbij horen. Ik verwacht dat niemand in deze zaal daar zelf zou willen wonen. Dat worden dus goedkope flats, die mensen met weinig inkomen aantrekken. Heel veel bij elkaar. Rond die flats zult u een getto creëren met alle daarbij horende problemen. De problemen rond de jeugd in de Weide zullen daarbij in het niet vallen, neemt u dat van mij aan. Ik hoop dat u dát in ieder geval niet ambieert om een grote stad te lijken. En als u toch denkt dat flats goed zijn voor Hoogeveen adviseer ik u om bijvoorbeeld eens een uurtje op een bankje tussen de flats van de Helios te gaan zitten.
Als u denkt aan kantoorflats wil ik u erop wijzen dat in Hoogeveen, vooral rond het stationsgebied, nogal wat kantoorruimte leeg staat.
Hoogeveen is een geweldig stadje met vriendelijke mensen en een hele fijne uitstraling voor toeristen uit bijvoorbeeld de Randstad. Als u altijd Hoogevener geweest bent, lijkt dat misschien saai. Ik kan u vertellen dat in een flat in Rotterdam wonen aanzienlijk saaier is dan wonen in een straat in Hoogeveen.
Als u Hoogeveen wilt laten opvallen, kunt u dat beter doen door positieve dingen.
Maak het industriegebied zichtbaarder door er windmolens neer te zetten. Leg een geasfalteerd fietspad met dwarsverbanden door heel Hoogeveen, zodat sporters makkelijk hun routes kunnen kiezen. Zet voor de jeugd een megacentrum op waar zij van alles kunnen doen. Bouw een skihal die een uitstraling heeft van Deventer tot Delfzijl. Dat zijn zaken die getuigen van visie op de toekomst.
Maar bouw alsjeblieft geen flats waar u later spijt van krijgt.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Pomper.

Pomper spreekt in op persoonlijke titel.
Waarom hoogbouw in Hoogeveen?
De gemeente Hoogeveen wil zich profileren als ‘grote stad’, maar proberen we onszelf niet te overtreffen? Is Hoogeveen wel die grote stad, of zijn we gewoon een groot dorp met stedelijk allure?
Zijn we hoogbouw daarom zo hard nodig?
Juist, waarom zijn we hoogbouw nodig? Om Hoogeveen groter te doen lijken dan wat het is?
Willen we ons imago daarom aanpassen? En weten we wel wat de inwoners ervan vinden? Zitten de Hoogeveners hierop te wachten? En wat is de bestemming van ‘onze’ hoogbouw in Hoogeveen, alleen voor kantoren of ook voor bewoning? Is er sprake van ruimtegebrek? En als er een woonbestemming zou komen in de hoge panden, zijn de prijzen voor iedereen toegankelijk, of kunnen alleen bovenmodale burgers ervan profiteren?
Want hoe is het gesteld met de vraag ten opzichte van ons huidig aanbod? Zie het stationsgebied (om maar een voorbeeld te noemen), er is nog veel leegstand en bovendien volop ruimte om nieuwe panden neer te zetten. Is er een garantie dat de nieuwe gebouwen vol komen? Denk aan huur- en koopprijs. Zijn er concrete voorstellen, en is er vanuit bedrijven en burgers vraag binnen die voorstellen?
En waarom alleen hoogbouw bij entreegebieden, waarom niet direct in het ‘Hart van Hoogeveen’, bijvoorbeeld naast het gemeentehuis, of elders in het centrum? Want waarom is bij de centrumvisie dan gekozen om daar geen hoogbouw meer plaats te laten vinden? En waarom moet alles gelijk zo hoog, kan een maximumdrempel van 25 m geen uitkomst bieden? Dat is al hoog genoeg toch?
En dan heb ik het nog niet gehad over de horizonvervuiling. Kijk maar eens naar Assen, het nieuwe politiebureau, dat staat er een beetje zielig bij. En wie wil er nu iedere dag vanuit zijn of haar tuin naar een foeilelijk gebouw staren, wie van de raadsleden is voor hoogbouw ‘in de achtertuin’?
We moeten er juist trots op zijn dat we in de mooiste gemeente van Drenthe wonen. Althans, dat willen we ons maar al te graag voorstellen dat we dat zijn. Zal de geplande hoogbouw daar dan een positief steentje aan bijdragen? Ik denk het niet, laten we het veen hoog houden, en de gebouwen laag. Hoogbouw? Prima, zolang het maar 200 km verderop gebouwd wordt!
Mijn belangrijkste vragen op een rijtje gezet:
 Wat is de belangrijkste reden voor hoogbouw?
 Wat komt erin? Kantoren of ook bewoning?
 Zijn er geen alternatieven, bijvoorbeeld leegstand en lege gebieden opwaarderen?
 Wat is de vraag naar hoogbouw, concreet gesteld?
 Wie van de raadsleden wil iedere dag vanuit eigen huis tegen een dergelijk hoog gebouw aankijken?
 Kortom: Zijn we het nodig in Hoogeveen?

De voorzitter geeft het woord aan de heer Greidanus.

Greidanus spreekt in op persoonlijke titel.
Er staat een heel mooi verhaal in de Bijbel over de overtocht over de Jordaan. Het volk Israel gaat via een droog pad door de Jordaan dat ontstaan is omdat de priesters daar zijn gaan staan. Als iedereen aan de overkant is, moet Jozua de leider twaalf stenen op de bodem plaatsen en twaalf stenen aan de kant. Als de kinderen later vragen: “waarom staan die stenen daar?”, vertel hun dan dit verhaal, is de boodschap. De waaromvraag is van groot belang: daarmee leggen wij iets uit, en leggen wij verantwoording af.
Ergens staan wij in de geschiedenis. Beslissingen van nu hebben altijd gevolgen voor de toekomst. Datgene waar wij vanavond over praten, kan doorwerken tot 100 jaar verder.
Vanavond gaat het over de hoogbouwnota. Maar wat is eraan voorafgegaan? Ik schets het beeld dat bij mij is ontstaan door de uitleg van de wethouder.
Er komen wel eens projectontwikkelaars bij hem die wat willen. Zo ook die keer dat er iemand kwam vragen naar de mogelijkheden voor de locatie van de Wendakker. Met het plan van een woontoren van 80 m zou hier iets geweldigs komen te staan wat Hoogeveen meteen op de kaart zou zetten.
Het gevolg weet u: bijna een volksopstand, een avond Kerkboerderij met een hele boze bevolking, een avond Vredehorst tijdens heel stormachtig weer en de conclusie was dat er eerst een hoogbouwnota zou moeten komen. Dit zou duidelijkheid geven voor het te voeren beleid en de wethouder heeft dan een kader om daarmee aan te geven wat en waar projectontwikkelaars iets zouden mogen doen.
Bij de hoorzitting in de Vredehorst was het mijn argument ‘ geen hoogbouwnota’ dat van wezenlijk belang was. Daarom zitten we dus nu hier.
In mijn schriftelijke reactie op de nota noem ik een aantal dingen, maar ik heb slechts vijf minuten tijd, dus alleen het volgende punt.
Ik vraag mij af waarom men kiest voor een oostwestas en waarom niet andere locaties ook als geschikt kunnen worden aangemerkt, zoals het stationsgebied, het Magirusterrein en het stuk land aan de Bilderdijklaan, om er een paar te noemen. Ik merk daarbij op dat ik iets waarneem van een verdeel-en-heers-politiek. Het antwoord is dat men het juist zo helder vindt om één stuk Hoogeveen aan te wijzen.
Als ik dan opmerk dat de nota is geschreven naar de locaties toe, en als ik wegstreep welke geen kans maken op de genoemde as: Hentenaar, Nederlandse Bank, en dat de Wendakker bijna wel moet overblijven…
Maar waarom de andere locaties niet geschikt zijn, daarop krijg ik geen antwoord.
Neem de locatie Hentenaar op het kruispunt Alteveerstraat- Hoofdstraat- Schutstraat. Hier heeft men bedacht dat hier een 80 m hoog bouwwerk zou mogen komen. Dit staat in geen verhouding tot wat er in de omgeving staat. Het gebouw waarin de Etos is gevestigd telt zes verdiepingen en is een dergelijk 20 m hoog. Komt hier tegenover een 80 m hoog gebouw, dan hebben we er weer een Stoeke bij.
Wat willen wij met Hoogeveen? U als gemeenteraad vertegenwoordigt de bevolking. Hebben de mensen die u gekozen hebben behoefte aan een flat van 80 m op de locatie Alteveerstraat-Schutstraat, en 40 m hoge torens op de plek van de Nederlandse Bank en de Wendakker? Of willen zij Hoogeveen laten zoals het is? Een mooie platte Drentse gemeente zonder de allures van een grote stad, met alle ellende van dien?
Hoe veel mooier is Assen geworden met de politieflat? Heeft het de uitstraling gekregen die men wilde, of staat er een lelijke blokkendoos langs de A28, die ook nog het verdere landschap van Drenthe vervuilt? (De bouwkosten van die flat zijn het tekort van de politie waarvoor zij onder curatele zijn gesteld).
En in Emmen is men niet verder gekomen dan een parkeergarage en daar heeft een wethouder ook iets uit te leggen.
Wat er ook gebeurt, de kans is heel groot dat er een Stoeke wordt gebouwd, een gebouw dat totaal niet past in zijn omgeving en waar men voor eeuwig spijt van heeft als het er eenmaal staat.
De keuze voor deze hoogbouwnota is accepteren dat het er ook werkelijk komt. Het is een principiële keuze. We kunnen ook zeggen: niets ervan. Hoogeveen is nu mooi, we laten het zoals het is, en we hebben geleerd van onze fouten. Vergeet vooral niet dat projectontwikkelaars machtig zijn. Dat was de OGEM destijds ook bij de bouw van de Stoeke. Zij kreeg het zelfs voor elkaar dat de Stoeke als enige gebouw heel dominant, vele meters uit mag steken over de rooilijn van de Hoofdstraat.
U kunt alles nu een halt toeroepen. U kunt ook zeggen: in Hoogeveen is De Morene, of de Arend de norm. 30 m. Dus, een hele beperkte hoogbouwnota, want het kan juist een keuze zijn Hoogeveen een prachtige plattelandsgemeente te laten zijn. Nu instemmen, betekent dat onze kinderen zich later afvragen: waarom staan die mislukte bouwwerken daar, net als ooit De Stoeke er heeft kunnen komen. Ergens wordt het een incident genoemd, maar op deze manier volgen er meerdere.
U bent democratisch gekozen. Een ieder van u vertegenwoordigt een deel van de bevolking. U kunt ook zeggen: het heeft geen haast, we verplaatsen dit onderwerp naar de volgende verkiezingen en gaan het opnemen in de verkiezingsprogramma’s. Dan kunnen de burgers van Hoogeveen eerlijk stemmen, voor of tegen.
Als u een keuze maakt, denk erom: dan is dat voor meer dan vijftig jaar. Dus voor komende generaties. Dat is iets anders dan een intercitystation of een bocht in de Riegshoogtendijk. Ik wens u veel wijsheid, en wijs u nogmaals op uw verantwoordelijkheid. Hartelijk dank.

De voorzitter geeft het woord aan de heer Bosma.

Bosma spreekt in namens de bewoners van het Flokstrapad.
Ik heb spreektijd gevraagd namens de bewoners van het Flokstrapad. In tegenstelling tot drie weken geleden hebben wij ditmaal wel een brief en uitnodiging ontvangen, waarvoor onze dank.
Wij zijn ervoor om inspraak te geven aan de bevolking op de visie hoogbouw, waardoor er niet op incidenten hoeft te worden gestuurd. Ik verwijs naar de woontorencommotie in 2006/2007.
Ondanks de grote tegenstand uit de omgeving, waar u toen naar geluisterd heeft, wilt u tot onze verbazing opnieuw hier hoogbouw toestaan.
Ik wil u, geachte aanwezigen, toch een aantal punten voorleggen ter overdenking, welke wij verwoord hebben in onze inspraakreactie:
1. Trend volgen of een eigen gezicht houden
De behoefte aan hoogbouw is de afgelopen jaren een duidelijk trend geweest voor gemeentes en is terug te vinden in diverse plannen, visies en projecten. Waarom moet Hoogeveen hieraan meedoen? Om mee te kunnen met omringende plaatsen, zoals Emmen (o nee, hier is de torenflat in het centrum van de baan) of Assen (maar het politiebureau staat niet in directe woonomgeving. En zeg eens eerlijk, vindt u de aanblik van Assen mooier geworden?).
Wij vinden dat de politiek van Hoogeveen durf moet tonen door er voor de bewoners te zijn en niet te gaan voor luchtkastelen en trends. En deze trend is alweer op zijn retour, zoals laatst een stadsarchitect in Pauw & Witteman ook aangaf. Het tegenargument van het college dat de rafelige bebouwing aan de westrand van Hoogeveen mooier wordt door het markeren van een stadsentree met een hoogbouwtoren is, en dat zullen velen met ons eens zijn, een drogreden.
Wij hebben gekeken naar de oostelijke entree van Hoogeveen (Helios flats) en ook naar de wijkentree (De Morene) en blijven op het standpunt staan dat de westelijke stadsentree een mooie overgang is tussen het landelijke gebied en Hoogeveen.
Wat wel gezichtbepalend is en opvalt vanaf de snelweg en een mooi markeringspunt is, is het kunstwerk op de geluidswal.
2. Woongenot voor de buurt
Logischerwijs kun je veel bezwaren verwachten door hoogbouw te plannen in een woonwijk of aan de rand. Uit onderzoek blijkt dat bewoners dit vaak zien als een visuele bedreiging van het karakter van hun wijk. Vaak is een bewuste keuze gemaakt om te wonen in een dergelijke wijk omdat ze niet zozeer in het centrum hoeven te wonen en dus ook niet geconfronteerd willen worden met de typische verschijningsvormen ervan, zoals hoogbouw. Daarnaast heeft het Sociaal en Cultureel Planbureau onderzocht dat steeds meer mensen, zowel jong als oud, zich in deze maatschappelijk drukke tijd aangetrokken voelen tot een mooie woonomgeving, rust en natuur.
3. Specifiek over de plek ‘Wendakker / westelijke entree Hoogeveen’
In de nieuwe wijk Erflanden stonden appartementencomplexen gepland. Echter door gebrek aan belangstelling zijn deze vervallen en is gekozen voor het project Zeven Eilanden. Hierover is alom lof. En waarom? Omdat het past in de landelijke omgeving. En nu wil het college op 50 m wederom hoogbouw. Dit kan ik, dit kunnen wij niet rijmen.
Verder vinden wij dat onvoldoende rekening wordt gehouden met de overgang van stedelijk naar landschappelijk gebied. Hoogbouw op deze locatie doet inbreuk op een mooie geleidelijke overgang van centrum naar landschappelijke omgeving. Bovendien versterkt hoogbouw hier niet de structuren van een ‘stad’, waarvoor hoogbouw doorgaans is bedoeld.
Tot zover onze belangrijkste opmerkingen op de hoogbouwvisie. Ik hoop dat u de punten trend volgen of een eigen gezicht houden, woongenot en de aangedragen specifieke punten op de plek Wendakker meeneemt in uw besluitvorming.
En verder willen wij liever onze energie stoppen in een nieuwe invulling van de kavel waar nu het pand van de Wendakker staat. Dit kan samen met de gemeente, andere wijkbewoners, de aannemereigenaar en een architectenbureau. Nieuwe plannen smeden, zoals je dat in een smederij kunt doen. Misschien ontstaat zo een achtste eiland. Samen maakt sterk!

2.  Vaststellen Hoogbouwnotitie gemeente Hoogeveen
De voorzitter geeft het woord aan de fracties.

Van Heugten (VVD) zegt dat nu over het hoogbouwbeleid wordt gesproken omdat in februari 2007 gesproken moest worden over het wel of niet realiseren van een ambitieus plan voor een woontoren van 80 m hoog aan de westkant van Hoogeveen. De hele gang van zaken daarbij wil spreker niet herhalen. Gevolg is wel dat er nu beleid wordt voorgesteld om voor de toekomst veel hoogbouw aan banden te leggen.
Spreker maakt de volgende opmerkingen.
Allereerst is het een beleidsplan dat voor de gehele gemeente Hoogeveen gaat gelden, met uitzondering van de dorpen. Daar is hoogbouw in ieder geval onacceptabel. Ook de utilitaire werken vallen er niet expliciet onder.
In de notitie staat dat nergens hoger dan 25 meter mag worden gebouwd, met uitzondering van de aangegeven plaatsen op de bijgevoegde tekening. Dus alleen langs de oostwest as twee XL- en vier L-locaties, en nog één L-locatie op de noordzuid as. Ook is er op de tekening aangegeven waar bestaande hoogbouw ligt, waarvan vele gebouwen de grens van 25 meter overschrijden.
Het volgende punt is dat bedrijventerreinen binnen de gemeente Hoogeveen onder de hoogbouwnorm vallen zoals in de notitie verwoord.
De fractie vraagt zich allereerst af hoe moet worden omgegaan met bestaande hoogbouw binnen de gemeentegrenzen. Dat is dus de bestaande bouw, hoger dan 25 m, de norm in het voorgestelde hoogbouwbeleid. Wat als deze bestaande gebouwen vrijkomen?
De VVD wil graag precies weten hoe de bestemmingsplannen zich verhouden tot het voorgestelde hoogbouwbeleid. Wat wordt hierin de procedure? Wat is het eerst bindend?
Bij een concreet plan voor hoogbouw gaat eerst de procedure van het stappenplan in werking treden, zoals aangegeven in de startnotitie op bladzijde 26. Dat houdt achtereenvolgens in: toets bestemmingsplan, toets hoogbouwbeleid en opstellen hoogbouwimpactscan.
Spreker is van mening dat de raad dan gewoon terug bij af is. Er is namelijk tot nu toe geen beleid voor hoogbouw geweest. De stappen twee en drie moeten dan altijd worden gevolgd.
Conclusie: er is weer opstand te verwachten vanuit betrokken omwonenden van het plangebied vanwege slagschaduwen, windhinder en alles wat erbij komt.
De hele procedure zal doorlopen moeten worden, en dan zal naar de mening van de VVD dezelfde maatschappelijke discussie als bij de woontoren 2007, weer ontstaan.
Spreker gaat in op de bedrijventerreinen. De fractie vindt het onverantwoord de bedrijventerreinen onder dezelfde beleidsregels te laten vallen. Wat als DOC wil uitbreiden of als zich een bedrijf met koeltorens wil vestigen? Volgens de voorgestelde regels is het gewoon nee. De VVD wil zich hier niet op vastleggen. Hoogeveen zou dan op slot gaan voor tal van ontwikkelingsmogelijkheden. Wonen of werken, alle opties moeten open blijven en goed worden gewogen.
Als een meerderheid de notitie steunt, wil de VVD een amendement indienen om bedrijventerreinen buiten dit hoogbouwbeleid te laten vallen.

Otten (CDA) vraagt de VVD of bekend is hoe groot de behoefte op bedrijventerreinen is om hoger te bouwen dan is toegestaan in de bestemmingsplannen. DOC bouwt veel hoger en in elk bestemmingsplan staat precies waar dit mogelijk is.

Van Heugten zegt dat de notitie ook op bedrijventerreinen slaat. De aangewezen plekken voor hoogbouw zijn beperkt. Verder kan het nergens.

Vos (ChristenUnie) merkt op dat de raad dan juist terug is bij de woontorendiscussie. De raad heeft het college gevraagd plekken voor hoogbouw aan te wijzen. De VVD heeft wel een punt met de bedrijventerreinen.

Van Heugten zegt dat nu slechts zeven locaties worden aangewezen, de rest gaat op slot.

Vos legt uit dat snel zaken kunnen worden gedaan als een projectontwikkelaar zich meldt. Dat kan niet als er vrije zoekgebieden bestaan.

Van Heugten zegt dat in het verleden gebouwen hoger dan 25 m zijn gerealiseerd. De mogelijkheden zijn dus benut. Verder gelden het stappenplan, de hoogbouwtoets en de impactscan. De vraag is hoe de bestaande bestemmingsplannen zich verhouden tot het voorgestelde hoogbouwbeleid.

Otten (CDA) zegt dat het een visie is en niet over bestemmingsplannen gaat. Een waarborg voor de omgeving is de impactscan. De suggestie van een inspreker voor de Wendakker is een goede manier. Het CDA is het eens met de handvaten en de ambities in de notitie. In bestemmingsplannen staan al mogelijkheden om hoger dan 25 m te bouwen. De gehele procedure moet worden doorlopen om delen van de notitie te realiseren. Iedereen kan dan meepraten en er moet goed worden gekeken of het ergens wel kan. Het CDA staat achter deze manier van werken.

Van Heugten merkt op dat de discussie dan terug bij af is. De rest van Hoogeveen wordt geblokkeerd. Hoe kan het CDA dit steunen?

Otten geeft aan dat de wethouder dan snel zaken kan doen. Het CDA wil af van het overal shoppen.

Van Heugten vindt het een nadeel dat de gehele procedure weer wordt doorlopen.

Steenbergen (Gemeentebelangen) constateert dat het CDA en de ChristenUnie een verzoek om hoogbouw op een andere plek willen blokkeren.

Otten antwoordt dat de mogelijkheden in de bestemmingsplannen staan. Op veel plekken mag het tot 25 m. De notitie is er om te voorkomen dat de discussie steeds opnieuw oplaait.
Hoogbouw als woningtypologie kan iets toevoegen.
Het CDA heeft ambities en wil een nieuwe XL-locatie toevoegen, namelijk in de noordwesthoek van het stationsgebied.

Van Heugten is hier blij mee en zegt dat het CDA nu al van de notitie afwijkt.

Otten ontkent dit, het gaat om toevoegen. Het CDA gaat akkoord met de notitie inclusief de extra locatie.

Van Heugten vraagt of het CDA de bedrijventerreinen onder dit beleid wil laten vallen.

Otten wacht op de reactie van de wethouder. Hij ziet het probleem niet, DOC mag bijvoorbeeld al hoger dan 40 m bouwen.

Vos constateert dat de extra locatie de plek van de KvK is. Hoe hoog mocht dit gebouw worden?

Otten antwoordt dat dit vast niet de XL-hoogte is.

Steenbergen (Gemeentebelangen) reageert op de notitie. Hij vindt het een moeilijke discussie, want wat wordt nu vastgesteld? Stel iemand wil op een andere plek bouwen en de wethouder zegt nee en de betreffende persoon stapt naar de raad. Wat doet de raad dan? Gemeentebelangen wacht op de antwoorden van de wethouder op de vragen van de VVD.

Braam (ChristenUnie) geeft aan dat de raad om een notitie met visie en met locaties heeft verzocht. Er is een omgevingsscan ingebouwd waardoor gebouwen binnen contouren worden geplaatst. De markt bepaalt of investeerders zich melden. Een extra XL-locatie is de moeite van het overdenken waard. De ChristenUnie wil met de notitie verdergaan.

Van Heugten merkt op dat over een visie wordt gesproken. Volgens haar is sprake van beleid met starre regels.

Braam vindt dat de wethouder antwoord moet geven op de vraag over bedrijventerreinen.

Van de Belt (GroenLinks) zegt dat de raad om de notitie heeft gevraagd. GroenLinks is niet per definitie tegen hoogbouw vanwege de voordelen van inbreiding en efficiënt ruimtegebruik. Tevens kan het bijdragen aan het imago van Hoogeveen. GroenLinks wil niet te ver gaan en vindt een hoogte van 40 m voldoende. Hoogeveen moet zich profileren door het accent te leggen op landelijk wonen en op landschappelijke aantrekkelijkheid, gecombineerd met de dynamiek van de stad. Hoogeveen wordt niet mooier door incidentele grote stedelijke accenten. De fractie vindt dat Hoogeveen geen hoogbouw nodig heeft. Liever L dan XL. Spreker stelt voor in de notitie geen hoogbouw boven 40 m op te nemen. Hoogbouw tot 40 m zou uitsluitend toegestaan moeten worden op de plek bij de Nederlandse Bank, bij de aansluiting van de A28 op de Schutstraat en bij de entree van Hoogeveen bij Buitenvaart. Daar is hoogbouw het minst storend. Andere locaties zijn ongeschikt.
Plekken als Het Kruis en andere hebben extra accent nodig, maar dat kan ook en misschien wel beter met horizontale architectuur.
Het is goed om deze nota vast te stellen met alleen hoogbouw met een kleine letter h.

Loof (PvdA) vindt de vraag over bedrijventerreinen interessant en wacht het antwoord af.
Het gaat om een visie en om beleid voor hoogbouw. De raad heeft zelf om de notitie gevraagd. Een jaar geleden constateerde de raad dat er in Hoogeveen hoogbouw zou komen, alleen de vraag was waar en hoe hoog. Het college moest dit uitzoeken.
De PvdA is tevreden met de notitie, de fractie wil af van incidentenpolitiek. Sommige hoogbouw is Hoogeveen overkomen en dat wil de PvdA niet meer. De notitie past in de lijn van de structuurvisie. Ook landschappelijk wonen en de beheerste groei passen daarin en die moeten doorgaan. Het staat allemaal in de notitie. Zolang Hoogeveen niet in weilanden bouwt, moet de stad inbreiden. Op een gegeven moment moet in de hoogte worden gebouwd.
Hoogeveen bouwt de torens niet zelf.
De fractie gaat akkoord met de notitie. De extra XL-locatie vindt spreker sympathiek en hij hoort graag de reactie van de wethouder.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat hij de raad beter had moeten uitleggen dat hoogbouw niet alleen gaat over gebouwen van 70 of 80 m hoog. Het klopt dat er al hoogbouw in Hoogeveen staat en dat dit de gemeente is overkomen. Bij de Wendakker kreeg de gemeente het deels terechte verwijt de bewoners te hebben verrast met de suggestie er iets te willen doen. Daarom vroeg de raad om deze notitie. Met deze notitie krijgen de bewoners vooraf duidelijkheid. Men weet waar men aan toe is. Hetzelfde zal gebeuren bij de UMTS-masten. Discussies als bij Wendakker worden zo voorkomen.
In de bestemmingsplannen voor de bedrijventerreinen Buitenvaart en Riegmeer is de bouwhoogte vastgelegd op 40 m. Deze notitie brengt daar geen verandering in.

Van Heugten vraagt wat er gebeurt als het bestemmingsplan wordt herzien.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat de raad zelf beslist wat er in het bestemmingsplan komt.
Spreker vindt de extra XL-locatie interessant en hij kan erin meegaan. Of een plek daadwerkelijk wordt ingevuld is de vraag, dat hangt onder andere van de hoogbouwscan af.
De wethouder reageert kort op de insprekers. Het hebben van een eigen gezicht speelde geen rol, er is geen wedijver met andere gemeenten. Wat het woongenot betreft: de gemeente krijgt geen klachten uit de omgeving van hoge gebouwen.

Braam vraagt of de extra XL-locatie in de notitie wordt opgenomen.

Wethouder Van der Zwaag heeft al gezegd zich hierin te kunnen vinden.

Van Heugten vindt dat dan van een gewijzigd plan sprake is dat opnieuw ter inzage moet komen te liggen.

Vos is het hiermee eens.

Huijgen merkt op dat wat de VVD wil, alles vrij laten, ook niet ter inzage heeft gelegen.

Van Heugten begrijpt deze opmerking niet. Elk raadslid mag alles wat ter zake is, opmerken en inbrengen in de discussie.

Wethouder Van der Zwaag zegt even te hebben overlegd en geeft aan welke procedure gaat worden gevolgd. De voorliggende notitie wordt ter vaststelling aan de raad voorgelegd. De extra XL-locatie komt later via een nieuw voorstel in de raad aan de orde, inclusief de daarbij behorende en te volgen procedure.

Klok (VVD) vreest dan voor een zaal vol mensen uit het stationsgebied.

Wethouder Van der Zwaag vindt dat geen probleem.

Van Heugten vindt dat het mogelijk moet zijn nog meer locaties aan de notitie toe te voegen.

Otten zegt dat het CDA hierover heeft nagedacht, maar geen andere heeft kunnen vinden.

Van de Belt schrikt van deze discussie en vermoedt dat er nog meer XL-locaties kunnen komen.

Wethouder Van der Zwaag heeft slechts één extra locatie gehoord vanuit de raad. Het is een voorstel en de raad beslist zelf, ook over eventuele andere extra locaties.

De voorzitter kan zich voorstellen dat het college de nieuwe locatie volledig afweegt.

Steenbergen (Gemeentebelangen) deelt mee dat gezien de structuurvisie en gezien de uitleg van de wethouder Gemeentebelangen de notitie steunt, evenals het voorstel van het CDA.

Braam hecht aan één notitie hoogbouw. Dat betekent dat de extra XL-locatie na vaststelling door de raad aan de notitie wordt toegevoegd.

Wethouder Van der Zwaag zegt dat dit klopt. Dat gaat gebeuren na behandeling in de raad.

De voorzitter stelt vast dat het voorstel naar besluiten kan.

Toezegging wethouder Van der Zwaag:
De raad krijgt op een later tijdstip een voorstel van het college voorgelegd voor de extra XL-locatie zoals door het CDA voorgesteld, inclusief de daarbij te volgen procedure.

3.  Rondvraag
Huijgen stelt vragen naar aanleiding van het persbericht van Gemeentebelangen over de WOZ-beschikkingen en -aanslagen 2009. Volgens Gemeentebelangen is sprake van fikse verhogingen en die partij vond dat onbegrijpelijk gezien de reactie van het college op eerdere vragen.
Spreker vraagt de wethouder of de situatie bij de WOZ echt zo onbegrijpelijk is als Gemeentebelangen stelt. Of herkent de wethouder zich in het persbericht?

Wethouder Van der Zwaag vindt het persbericht van Gemeentebelangen volstrekt onterecht. Gemeentebelangen sprak daarin twijfels uit over de taxaties WOZ, terwijl de wethouder had gehoopt dat Steenbergen op basis van feiten tot een andere conclusie zou zijn gekomen. Steenbergen had kunnen navragen hoe de gang van zaken bij de WOZ-aanslagen 2007 is verlopen. Het antwoord was dan geweest dat er 23.965 aanslagen zijn verstuurd, dat er 957 bezwaren zijn ontvangen waarvan 348 zijn toegekend. Dit laatste is 1,5% van het totaal. 98,5% van de taxaties is dus terecht geweest. De wethouder vindt dit een feit en is erg verbaasd dat Gemeentebelangen via de pers meedeelt dat het taxeren bij de gemeente niet goed gaat.
Gemeentebelangen zegt dat willekeur niet aan de orde mag zijn. De wethouder vindt dat een open deur en is van mening dat een dergelijke opmerking iets suggereert. Hij vindt het jammer dat Steenbergen niet van tevoren informeert.
Vorig jaar deed Gemeentebelangen de suggestie om stijgingen groter dan 5% extra te bekijken. De wethouder deelt mee dat dit in ieder geval bij bedrijfspanden is gedaan. Elke extra controle kost geld, en dat is aan Steenbergen meegedeeld. De wethouder heeft echter van Gemeentebelangen in 2008 geen voorstel gezien om deze kosten te dekken.
De wethouder werpt het door Gemeentebelangen opgeroepen beeld ver van zich. Hij is trots op de WOZ-afhandeling met 98,5% goede taxaties. De wethouder verwacht dit jaar wel meer bezwaren, omdat de taxaties op 1 januari 2008 betrekking hebben en mensen de indruk hebben dat de prijzen al zijn gedaald.
De wethouder vraagt in het vervolg meer zorgvuldigheid te betrachten als iets niet met de feiten overeenstemt.

Steenbergen (Gemeentebelangen) legt de achtergrond van het persbericht uit. Gemeentebelangen heeft ongeveer veertig telefoontjes gehad nadat inwoners de aanslagen hadden ontvangen. Er zaten grote verhogingen bij. Spreker heeft vorig jaar met de afdeling gesproken en had het gevoel dat het dit jaar beter zou gaan. Ook de 5% is besproken en Steenbergen is blij dat het bij bedrijven gebeurt.
Volgens spreker is het niet moeilijk om te kijken waar de grote stijgingen zitten. Dat voorkomt dat de fractie weer veel werk moet verzetten. Een landelijk gemiddelde is niet belangrijk, het gaat om de Hoogeveense burger. Die moet tevreden zijn.

Van de Belt (GroenLinks) stelt een vraag over betaald parkeren op het marktplein. De poortjes werken ook als mensen niet hoeven te betalen. De mensen vinden dat onduidelijk. Spreker vraagt of dat anders kan worden geregeld.

Wethouder Bargeman zegt toe hier op een later tijdstip op terug te zullen komen bij de raad.

Stoefzand (Gemeentebelangen) stelt een vraag over de aanpassing van bushaltes. In januari zou het college antwoorden op een vraag van spreker bij de begrotingsbehandeling 2009. Het antwoord is er nog niet. Hoe zit dit?

Wethouder Bargeman antwoordt dat met de VNG is afgesproken dat de aanpassing van de bushaltes een van de projecten is die in Hoogeveen versneld worden uitgevoerd in verband met het stimuleren van werkgelegenheid. Heel binnenkort ontvangt de raad een notitie waarin staat dat de gemeente een bepaald percentage voor een bepaalde datum zal halen. Mogelijk ontstaat eerder helderheid zodra de VNG met de regering afspraken heeft gemaakt over de 2 miljard euro.

Stoefzand is op de hoogte van de notitie. Hij wist niet dat het een werkgelegenheidsproject zou worden. De afspraak was dat het antwoord al in januari zou worden gegeven.

Wethouder Bargeman zegt toe dat er voor eind volgende week een antwoord naar de raad komt.

Van Heugten stelt een vraag over het naar voren halen van projecten die werkgelegenheid genereren. Zij begreep dat de provincie de geldkraan gaat opendraaien. Gemeenten en provincie bekijken wat naar voren kan worden gehaald. Op de strategische conferentie van de raad was het geen onderwerp van gesprek. Spreker begreep dat erop terug zou worden gekomen. Nu staat het in de krant en spreker is verbaasd dat de raad niet is gevraagd een bijdrage te leveren. Kan dat alsnog?

Wethouder Van der Zwaag is blij dat de provincie geld gaat verstrekken. Hij legt uit dat Hoogeveen jaarlijks 15 miljoen euro aan investeringen heeft. Daar bovenop komen de investeringen voor grondexploitatie en rioleringen. Samen is dat een fors bedrag. In de jaarrekening zal staan dat het Hoogeveen goed lukt dit uit te geven. In korte tijd zal een behoorlijke impuls aan De Wieken worden gegeven.
Op 22 april besluit PS over een eerste bijdrage voor de ontwikkeling van het zuidoostelijke gedeelte van het centrum. Voor het gebied rond De Kaap betekent dat een impuls van ongeveer 40 miljoen euro, in te vullen door Woonconcept, Vitalis en de gemeente. Een deel van deze investering en van de investering voor De Wieken komt bovenop wat nu al in het jaarplan zit.
De wethouder geeft aan dat dit, mede dankzij deze bijdragen en een forse eigen bijdrage uit de reserve structuurvisie, voor Hoogeveen een geweldige investeringsimpuls is. Het college heeft er nog geen ophef over gemaakt omdat PS op 22 april nog ja moet zeggen. Het college gaat ervan uit dat het doorgaat. Duidelijk is dat het veel van de organisatie zal vragen.

Wethouder Bargeman vult aan met informatie over De Wieken. Fase 2a is qua financiering rond door bijdragen van het ministerie van Economische Zaken, SNN en de provincie. Het betekent een extra investering van 2,5 miljoen euro bovenop het jaarlijkse investeringsplafond van 15 miljoen euro. Dit zat niet in de lijst met VNG-projecten. Al met al wordt het veel geld en er zal goed moeten worden bekeken of de werken allemaal kunnen worden uitgevoerd. De wethouder zegt toe dat zodra de VNG duidelijkheid heeft verschaft, er overleg met de raad plaatsvindt.
Wat De Wieken verder betreft: er wordt druk onderhandeld met partijen over fase 2b.

Van Heugten vindt dit een goede zaak en wil er verdere vragen over stellen.

Vos interrumpeert en vindt dit een kwestie van beleid. De vragen zijn erg belangrijk en waarschijnlijk wil de hele raad erover praten. Het is een te zwaar punt voor de rondvraag, ook omdat hij en andere raadsleden niet mogen reageren.

De voorzitter is het eens met Vos en met zijn punt van orde. De beraadslagingen over dit punt en de rondvraag worden afgesloten.

Toezeggingen wethouder Bargeman:
Op een later tijdstip wordt de raad geïnformeerd over een oplossing voor de poortjes voor betaald parkeren op het marktplein.
Voor eind volgende week ontvangt de raad antwoord op de vraag van Stoefzand over de aanpassing van bushaltes.
De raad ontvangt binnenkort een notitie over de aanpassing van bushaltes.
Zodra de VNG duidelijkheid verschaft over de werkgelegenheidsprojecten voor Hoogeveen vindt overleg met de raad plaats.

De voorzitter sluit het blok meningvormen.
 

error: Sorry..