Verslag Raadsavond Besluiten 28 mei 2009

Verslag Raadsavond Besluiten 28 mei 2009                                                                                                                 

Aanwezig: J.K. Otten (voorzitter), J. Ballast, R. van de Belt, B. Boersma, B. Bouwmeester, J.W. Braam, J. Bruins Slot, H.B. Giethoorn, E. van Heugten-Steenbergen, G.E.J. Huijgen, L. Hummel, E.R. Klok, K.J. van der Laan, H. Loof, B. Okken, H. Prigge, W. van Regteren, H. Reinders, J.H. Steenbergen, H. Siebering, A.A. Steenbergen, J. Stoefzand, M. Tuit, G. Vos, W. Warrink, H. van de Weg en J.P. Wind (griffier).

Aanwezig namens het college: de wethouders A. Bargeman, A. Poutsma-Jansen, K. Smid en W. van der Zwaag en de waarnemend gemeentesecretaris J.W. de Klein.

Afwezig met kennisgeving: de leden R.A. Berkenbosch, S. Brouwer, A.W. Hiemstra, L. Otten en H. Snippe.

Verslag: R. Brusselaars (Notuleerservice Nederland).

1. Mondelinge vragen raad
Okken (Gemeentebelangen) verwijst naar enkele brieven van VROM aangaande de constructie veiligheid gevels en glazen overkappingen. Enkele dagen geleden heeft zich in Assen een incident voorgedaan. Okken vraagt of de genoemde conclusies en aanbevelingen zullen worden overgenomen.

Wethouder Van der Zwaag antwoordt dat de brief van november 2007 om onbekende redenen niet is gearchiveerd. Er is overigens geen relatie tussen het incident en de brief van januari 2007. De genoemde aanbevelingen zijn bijna allemaal meegenomen. Het betreft met name de verstrekking van bouwvergunningen en de constructiecontroles. De brief waar Okken op duidt, had met name betrekking op de glazen overkappingen en gevels die in Hoogeveen nauwelijks voorkomen. Controle van alle bouwcomplexen zou voor de organisatie een extra belasting betekenen.
Wethouder Van der Zwaag vraagt tijd om de problematiek goed in beeld te krijgen.

2. 8e begrotingswijziging
Deze wordt unaniem vastgesteld.

3. 9e begrotingswijziging
Warrink (CU) neemt op eigen verzoek niet deel aan de stemming. De begrotingswijziging wordt unaniem vastgesteld.

4. 10e begrotingswijzing
Ook deze wordt unaniem vastgesteld.

5. Vaststellen verslagen van 14 mei 2009
Het verslag van informerende blok wordt unaniem vastgesteld.
Het verslag van meningsvormende blok is nog niet verspreid.
Ook het verslag van het blok besluiten wordt unaniem vastgesteld.

De voorzitter sluit het blok besluiten.


error: Sorry..