Enquete vliegveld.

Nu de V V D het vliegveld gebeuren weer actueel maakt, wil Gemeentebelangen hierover een enquete houden.

Gemeentebelangen heeft toen ingestemd met het besluit om het vliegveld op de huidige plek te handhaven. Nu komt de V V D in Hoogeveen met het voorstel om het vliegveld te sluiten. Gemeentebelangen is daar tegen. Gemeentebelangen wil in geen geval sluiting van het vliegveld.

Wel wil zij dat er een zeer uitgebreid onderzoek komt om te bekijken of verplaatsing naar een andere locatie mogelijk is.
Klik ook even op de banner.

error: Sorry..