Voortgang Vliegveld Hoogeveen.

Donderdagavond 8 januari 2009 werd de raadsavond gehouden. Op de agenda stond het initiatiefvoorstel van de VVD. Dit voorstel houd in dat het vliegveld gesloten zal moeten worden per  1 januari 2014.
Dit initiatiefvoorstel komt dus op een tijdstip wat voor veel partijen veel te vroeg is. Ook voor de VVD zou dit moeten gelden maar deze partij denkt daar schijnbaar nu anders over.
In de raad was in 2003 nl. afgesproken en besloten dat het vliegveld behouden blijft ( voor Hoogeveen ) Dit met name om de toeristische waarde tot uiting te laten komen ( en rechtszekerheid aan gebruikers te bieden ). In de structuur visie wordt dan ook gesproken, dat er rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van het vliegveld.
De raad die na de verkiezingen in 2010 zitting heeft kan ( eventueel ) dan over het voortbestaan van het vliegveld discuseren en beslissen.
In de raadsvergadering van donderdag 8 januari 2009 bleek dat de meeste partijen er ook zo over denken. Maar nog belangrijker is op welke gronden nemen wij als raad deze beslissing. Een beslissing op aannames die niet onderbouwd zijn is volgens de fractie van Gemeentebelangen en meerdere fracties een onjuiste beslissing.
In de raad kwamen dan ook een aantal vragen aan de orde welke niet beantwoord konden worden.
Zo werd er verschillend gekeken naar het raadsbesluit uit 2003. Hierover moet dus duidelijkheid komen.
Over de toeristische waarde wordt verschillend gedacht. Is dit alleen de betrokkenen en de echte bezoekers aan het vliegveld of moet je dit breder zien?
Voor Hoogeveen is een attractie die bezoekers trekt van groot belang. Het vliegveld Hoogeveen neemt een bijzondere positie in, kan deze positie worden uitgebouwd?
Het erfpachtcontract, welke juridische aspecten spelen of kunnen daar een rol spelen. En de uitkomsten daarvan welke gevolgen hebben die?
Hierbij komen ook de opstallen, van de verschillende verenigingen, aan de orde.
De belangrijkste vraag betreft de zonering. Hierbij gaat het met name om het geluid. Nu de wet in de eerste kamer is aangenomen is de provincie verantwoordelijk voor de vliegvelden in hun provincie.
Hoe gaat de (geluid) zonering eruit zien?
Met name dit laatste onderwerp is van groot belang voor de ontwikkeling van Hoogeveen.
De VVD werd het vuur na aan de schenen gelegd. Hun stelling is dat er ook in de toekomst geen meer ruimte komt voor bv. woningbouw. Dat er heel veel plannen geen doorgang kunnen vinden door de aanwezigheid van het vliegveld. Volgens de VVD hebben zij daar al duidelijkheid over. Deze duidelijkheid wil elke partij helder hebben.
Voor zover ons bekend is er door de provincie nog niets over het vliegveld vastgelegd.
Op al deze vragen zullen antwoorden moeten komen. Voor de zomervakantie mogelijk in mei 2009 zal er verder gesproken worden over het vliegveld Hoogeveen.
Voor Gemeentebelangen was het vliegveld aanleiding om op de, juist nieuw leven ingeblazen, website een enquête te plaatsen.
Hier is veelvuldig gebruik van gemaakt. De uitslag is ook duidelijk. Deze uitslag staat ook op de site.

De uitslag van de enquête Vliegveld Hoogeveen.

Geen mening:                                                                                             21

Vliegveld verplaatsen maar wel binnen Gemeente Hoogeveen      71

Vliegveld behouden indien verplaatsen niet haalbaar is                   296

Vliegveld sluiten                                                                                         479

Vliegveld op huidige lokatie handhaven                                               1593
 

 

 

error: Sorry..