De afgelopen weken werden mij door inwoners vragen gesteld over het onderhoud cq. snoeien van bomen.
Deze vragen had ik bij de afdeling groenvoorziening neer willen leggen.
Maar deze antwoorde mij dat er geen geld is voor de oplossing van deze vraag.
Dus kon de vraag niet afdoende worden beantwoord.
De fractie van Gemeente belangen vindt dat als takken van bomen en of struiken, gevaar kunnen opleveren voor weg gebruikers, de gemeente gehouden is aan onderhoud.
De vragen die mij bereikten hebben betrekking op de Coevorderstraatweg , Noordscheschut naar Geesbrug en dan met name aan de zijde waar het nieuw aangelegde fietspad ligt.

Ok aan het Zuideropgaande in Hollandscheveldhetzelfde probleem.
Van diverse kanten horen wij ook klachten over het onderhoud van opgroeiende struiken welke ook voor het verkeer gevaar op kunnen leveren, bv op kruisingen waar het zicht wordt belemmerd.
De vragen die wij u stellen:

Onderhoud van struiken en bomen in het openbaar gebied is een zaak van de gemeente?

Als u dit met ons eens bent dan kan en mag het niet zo zijn dat voornoemde bomen en takken gevaar op kunnen leveren?

De fractie van Gemeente belangen wil u dan verzoeken daar waar loshangende takken en of dood hout in bomen hangt dit zeker te verwijderen.

Daar waar gevaarlijke situaties kunnen ontstaan maatregelen te nemen, zodat de veiligheid onder normale omstandigheden gewaarborgd is.

Met veel belangstelling wachten wij op spoedige beantwoording,

Namens de fractie Gemeente belangen Hoogeveen e.o.

Jan Stoefzand.

error: Sorry..