Op 22 mei heeft Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. de volgende schriftelijke vragen aan het college van B&W gesteld over aan huis gebonden beroepen:

Al geruime tijd onderhoud ondergetekende kontakten met inwoners over aan huis gebonden beroepen.

Al geruime tijd is het voornemen om de beleidsnotitie aan huis gebonden beroepen te herzien.

Hiervoor wordt ambtelijk een herziening voorbereid.

 

Wij hebben dan ook de volgende vragen hier indeze:

 

Is de voorgenomen herziening beleidsnotitie aan huis gebonden beroepen al gereed?zo nee,

Wanneer verwacht u deze gereed te hebben?

Zo ja, wanneer verwacht u deze te behandelen in uw college?

Wanneer komt de notitie naar de raad?

 

Wij wachten met belangstelling uw beantwoording af,
met vriendelijke groet Be Okken Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

error: Sorry..