De fractie van Gemeente belangen heeft al een tijdje kennis genomen van de verontrustende berichten die in de media  maar ook in het  dagelijks verkeer de ronde doen.
Alescon is een bedrijf. Het bedrijfsmatige proces heeft steeds meer gestalte gekregen.

De fractie van Gemeente belangen heeft al een tijdje kennis genomen van de verontrustende berichten die in de media  maar ook in het  dagelijks verkeer de ronde doen.
Alescon is een bedrijf. Het bedrijfsmatige proces heeft steeds meer gestalte gekregen.

Waar het om gaat is, van kan de medewerker die de prestatie moet leveren dit ook bij houden.
Past het beleid bij de medewerker(ster).
Bij een beleid hoort ook een ziekteverzuim beleid, ook daar is niks mis mee.
Echter ook hier, een goed passend ziekte verzuim beleid, moet gestalte krijgen of hebben en passend zijn bij de medewerker(ster).
De fractie van gemeente belangen kan hier geen oordeel over geven en zal dit ook niet willen.

Alescon is een bedrijf en maakt zijn bedrijfsplan met daarbij de regels.

Gemeente belangen is er trots op dat wij mensen met beperkingen in staat stellen te werken.

De berichtgeving dat er misstanden zijn verontrusten onze fractie, echter wat ons meer verontrust is de reactie van de voorzitter van Alescon,
Dit op reactie naar aanleiding van een gesprek met de wethouder uit Assen.

Op dinsdag 25 november 2008 lezen wij in het Dagblad van het Noorden dat de wethouder van Hoogeveen zich beraad op de situatie.

De fractie van Gemeente belangen wil aandringen op nadere stappen zo dat duidelijk wordt wat het probleem is.

Het beleid dat het bedrijf Alescon voert zal zeker overal gelden, ons inziens is er een directie.

Het is ons inziens dan ook wenselijk dat een onderzoek moet uitwijzen of het gevoerde beleid ook op andere plaatsen en of afdelingen aanleiding kan zijn tot omstandigheden die in Assen naar boven zijn gekomen.
Graag vernemen wij of u voorgaande met ons eens bent.

De Fractie van Gemeente belangen wil u dan ook vragen met voortvarendheid de problematiek te onderzoeken.
En niet wachten tot mei 2009.zo wij via de pers hebben vernomen

Namens de fractie Gemeente belangen,
Jan Stoefzand. 
 

error: Sorry..