Mondelinge vraag aan college aanstaande donderdag 29-11-2012.

Geacht college,

Er is deze week veel onrust ontstaan bij sport en hobby verenigingen over de erfpacht berekeningen, wij hebben dan ook de volgende vragen:
Waarom is pas per 2011 een begin gemaakt met het project vastgoed op orde?
Bij college besluit van 1 December 2008 zijn de uitgangspunten vastgesteld,waarom is er in de tussenliggende jaren niets ondernomen?
Uw college spreekt over redelijkheid en billijkheid m.b.t. de erfpacht canon per m2, met een maximale erfpacht pacht van 1500,00 euro per jaar/per vereniging, waar op is dit gebaseerd.
Uw college is zelf nalatig geweest, u heeft uw college besluit 3 jaar laten liggen, tamelijk onfatsoenlijk om verenigingen onevenredig te belasten, waar ontleend u de betalingen met terugwerkende kracht aan?

Namens GB Hoogeveen e.o

error: Sorry..