Op de raadsavond van 23 februari heeft de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. de volgende mondelinge vragen gesteld over het doortrekken van de Mr. Cramerweg:

Op de raadsvergadering van 26 januari heeft de Wethouder ons toezeggingen gedaan over de verdere onderbouwing van de drie alternatieven rondweg Hollandscheveld.

Deze zouden binnen een week toegestuurd worden.

Gemeentebelangen heeft tot nu toe niets vernomen.?

Worden deze gekoppeld aan de overige alternatieven die onderzocht worden.?

En op welke termijn kunnen we de resultaten verwachten. ?

Ook heeft de fractie vragen gesteld over ontwikkelingen rondom De Tamboer:

Los van het feit dat de wethouder heeft toegezegd ons frequent te informeren over de ontwikkelingen bij de Tamboer,onlangs kwam nog het bericht naar buiten van tegenvallende bezoekersaantallen,hebben wij de behoefte het college te vragen of er een koerswijziging is ingezet bij De Tamboer.

Waar doelen wij op?

Onlangs hoorden wij uit de mond van de nieuwe directeur van De Tamboer,Jan Werkhoven,dat hij meer voorstellingen wilde inkopen om het verwachtte tekort op de explotatie te beperken.

Volgens Gemeentebelangen is in juni 2011 door B&W in een raadsvoorstel juist gezegd dat er minder voorstellingen worden geboekt om de kosten,en dan met name de personeelskosten, te beperken.

Voorzitter,

We hebben de volgende vragen.

Bent u het met ons eens dat er is besloten om minder voorstellingen in De Tamboer te boeken?

Dat dit is gebeurd om kosten,en dan met name personeelskosten te besparen?

Meer voorstellingen vraagt om de inzet van meer personeel.

En dus meer personeelskosten.

Betekend dit dat de maatregel om minder voorstellingen te boeken toch niet het gewenste resultaat heeft opgeleverd?

5re

Het beleid nu wordt omgegooid en er toch meer voorstellingen worden geboekt?

Minder voorstellingen toch niet tot betere resultaten lijden?

error: Sorry..