Vragen over bezuinigingen oud-archief Hoogeveen

Geacht college,

Als fractie van GB hebben we vernomen dat door de bezuinigingen het contract met de archiefmedewerkster m.i.v. 19 maart wordt beëindigd.
We vinden dit een zeer slechte ontwikkeling, geïnteresseerden en inwoners van Hoogeveen hebben dan hierin geen aanspreekpunt meer voor onderzoek in het oud-archief.
Door het schrappen van deze uren zal er dan dus ook niemand zijn die de stukken haalt/beheerd en weer archiveert.
Het kan toch niet zo zijn dat we als gemeente Hoogeveen het historisch onderzoek naar ons verleden de nek omdraaien?
Immers als hiervoor niemand gesteld is dan zullen de bezoekers vanzelf weg blijven en zal het archief een langzame dood sterven.

Volgens onze info moet de gemeente openbaarheid geven in stukken die opgeslagen liggen in het oud archief behoudens die stukken die betrekking hebben op de wet van de privacy.

http://wetten.overheid.nl/BWBR0007376/geldigheidsdatum_19-02-2014

-Wie gaat dan het beheer/toezicht na 19 maart uitvoeren?
-Kunnen bezoekers die geïnteresseerd zijn in de historie straks nog onderzoek doen?
-Vindt de gemeente ook dat ze zich in het kader van gastvrijheid en dienstverlening zichzelf hiermee beperkingen oplegt?
-Wat is het standpunt van het college betreft het koesteren van het verleden, immers er is al heel veel aan historie verdwenen in de gemeente Hoogeveen.

Namens GB

Met vr. gr. Jan van der Sleen

error: Sorry..