Vragen over loketloze gemeente

Vragen over afschaffen loketten gemeente

De SP en Gemeentebelangen hebben gezamenlijk vragen gesteld
aan het college over plannen rond het afschaffen van de gemeentelijke loketten.
De dienstverlening zou in de toekomst vooral digitaal moeten worden. Slechts
mensen die echt niet met de computer zouden kunnen werken zouden geholpen
kunnen worden tijdens een huisbezoek.

De partijen die in de gemeenteraad vertegenwoordigd zijn
waren niet op de hoogte gesteld van deze plannen. Zij moesten dat, net als
andere inwoners van Hoogeveen, lezen in de krant. Dat heeft de beiden partijen
enorm verbaasd. Immers, de gemeenteraad is het hoogste orgaan binnen de
gemeente. In een zaak die direct de inwoners aangaat moet de gemeenteraad de
beslissingen nemen. Het lijkt nu of de gemeente al besloten heeft tot dit
nieuwe beleid terwijl de gemeenteraad er zelfs nog niets van afwist.

Inmiddels is de gemeenteraad tijdens het jaarlijkse
uitstapje op excursie geweest naar een zogenaamde loketvrije gemeente.
Gemeentebelangen en de SP vinden dit echter de verkeerde volgorde. Eerst een
voorgenomen besluit, dan de plannen. SP-raadslid Behr: ‘Er zijn in Hoogeveen
heel veel mensen die niet de beschikking hebben over een computer. Wat gaat het
kosten als die allemaal thuis bezocht moeten worden? En er is nog zoveel
onduidelijk over de fraudebestendigheid van digitale processen, laten ze dat
eerst maar eens oplossen!’ Jan Steenbergen van Gemeentebelangen: ‘Er moet eerst
onderzoek plaatsvinden en overleg met allerlei instanties zoals ouderenbonden
en WMO-raad voor dit ingevoerd kan worden. Het krantenbericht was wat ons
betreft behoorlijk voorbarig.’

 

De vragen die aan het college zijn gesteld zijn als
volgt:

Geacht college,

Als gemeenteraadsleden mochten we begin vorige maand in de krant lezen dat
Hoogeveen het voornemen heeft om een loketvrije gemeente te worden.
Dat verbaasde ons. Immers, niet alleen is er in de raad geen besluitvorming
geweest rond dit onderwerp, wij waren er niet eens over geïnformeerd door het
college, zelfs niet in een officieuze vorm.

Onze vragen zijn daarom:

Per wanneer zijn de plannen om de loketten te sluiten?

Is hierover overleg met instanties als ouderenbonden, seniorenplatform,
WMO-raad en dergelijke?

Heeft de gemeenteraad een stem in deze vergaande wijziging van de
dienstverlening aan de inwoners?

 

Wanneer kunnen wij daarover onze mening geven?

 

Heeft het college kennis
genomen van de recente problemen rond de fraudegevoeligheid van DigiD?

Hebben deze problemen invloed op de plannen?

 

Met vriendelijke groet,

Jan Steenbergen, Gemeentebelangen
Bianca Behr, SP

error: Sorry..