Geacht college,

Wij hadden het voornemen om onderstaande vragen mondeling te stellen in de raadsvergadering van donderdag jl. , maar om, – voor ons – onduidelijke reden is dat verzoek door het presidium geweigerd, vandaar onze schriftelijke vragen.

Zeer recent kondigde u een pilot aan m.b.t. inzameling plastic component in de wijk wolfsbos.
Wij zijn hierdoor verrast, en komen dan ook tot de volgende vragen,

Waarom zijn de wijkbewoners niet vooraf gekend in dit besluit?

Wat is volgens u de meerwaarde van deze vorm van inzamelen van het plastic component?

Zijn wij niet wettelijk verplicht om huisvuil binnen 2 weken af te halen i.p.v. 1 keer per 3 weken?

Is deze pilot wel representatief te noemen gelet op de winter periode, in de zomer maanden verwachten wij meer problemen, hoelang duurt deze pilot?

Wat zijn de gevolgen m.b.t. stank en volksgezondheid risico bij het later ophalen van huisvuil?

Komen inwoners niet in de knel met hun groencontainer door 1x per 3 weken af te halen?

Waarom gekozen voor vooraf scheiden? Elders wordt achteraf scheiden ook gepromoot, zie ook de mogelijkheden bij Attero, met verwijzing naar het raadsbezoek dat wij daar brachten.

Inwoners worden opgezadeld met weer een extra container, is er vooraf overwogen andere alternatieven toe te passen? En waarom is hier voor gekozen?

Waarom is gekozen voor het plastic component en geen andere componenten die wel direct
geld opleveren zoals bijvoorbeeld blik e.d.?

Betekent dit dat wanneer de proef slaagt, de afvalstoffenheffing naar beneden kan?

Gelet op de recentelijk aangekondigde pilot en de urgentie van het beantwoord krijgen van onze vragen, verzochten wij het presidium onze mondelinge vragen te honoreren, boven staande vragen zijn dus geweigerd vandaar alsnog schriftelijk.

Wij wachten met belangstelling uw beantwoording af, met vriendelijke groet,

Be Okken, raadslid gemeentebelangen Hoogeveen.

 

error: Sorry..