Hoogeveen – Zoals u weet wordt eind februari weer de jaarlijkse WOZ aanslag naar de inwoners gestuurd. In deze aanslag staat ook de nieuwe waarde van hun woning. Over de hoogte van deze waarde bepaling maken veel inwoners bezwaar.

Deze bezwaren moeten allemaal door onze ambtenaren worden afgehandeld. Dit kost veel tijd. Verder zijn er veel zogenaamde WOZ bezwaarfabrieken die namens de inwoners bezwaar maken. Deze bezwaarfabrieken ontvangen per ingediend bezwaar een vast bedrag van de gemeente. Volgens de VNG kost dit vele miljoenen euro’s per jaar.

“In het verkiezingsprogramma van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. (GB) hebben wij een speerpunt gemaakt om juist de inwoners te betrekken bij de vaststelling van de WOZ waarde van hun woningen. Momenteel wordt er in de gemeente Tilburg en Assen gewerkt met zogenaamde vooraankondiging van de WOZ waarde. Inwoners kunnen zonder veel moeite zelf zien wat de criteria voor de waardebepaling van hun woningen waren. De inwoners kunnen hierop reageren. Aan de hand van de reacties wordt er in overleg met de inwoners de WOZ waarde opnieuw bepaald. Dit leidt in zowel Tilburg als Assen tot aanzienlijk minder aantal bezwaren (-45%) en dus ook aan kosten. Verder betrek je als gemeente je inwoners bij het vaststellen van de waarde van hun woningen.”

Naar aanleiding van het bovenstaande heeft GB de volgende vragen:

* Kan het college aangeven hoeveel bezwaren er in 2014 zijn ingediend en wat hiervan de kosten zijn geweest?
* Is het college op de hoogte van de WOZ bepaling zoals dit in de gemeente Tilburg en Assen gebeurd?
* Zo ja, hoe kijkt het college tegen deze wijze van waardebepaling aan?
* Zo nee, is het college voornemens om zich hierin op de hoogte te laten stellen?
* Zijn er binnen het college al initiatieven om ook in onze gemeente de inwoners op deze manier bij dit onderwerp te betrekken?

error: Sorry..