Op 22 mei heeft Gemeentebelangen Hoogeveen e.o. de volgende schriftelijke vragen gesteld aan het college van B&W omtrent het vergoeden van planschade:

Er bereiken ons meerdere klachten over de afhandeling van planschade verzoeken van inwoners.

In een aantal gevallen die ons bekent zijn spreken we over vertragingen van maanden.

Uit kontact met de desbetreffende afdeling is ons gebleken dat een snelle afhandeling van verzoeken er voorlopig ( nog ) niet in zit vanwege procedurele afwegingen.

Wij vinden dat een zeer onwenselijke situatie en komen tot de volgende vragen:

 

  1. Hoeveel achterstand is er inmiddels opgelopen in dergelijke dossiers?
  2. Om hoeveel aanvragen gaat het, die onbehandeld zijn gebleven?
  3. Is er op de afdeling maar een ter zake kundige die is belast met dergelijke dossiers?
  4. Hebt u overwogen om een vervangende kracht op deze achterstand te zetten?
  5. Op welke termijn denkt u deze problematiek te hebben opgelost?
  6. En wat zijn de eventuele financiƫle consequenties van deze trage afhandelingen?

 

 

Wij wachten met belangstelling uw reactie af, met vriendelijke groet Be Okken, raadslid Gemeentebelangen Hoogeveen e.o

error: Sorry..