Naar aanleiding van de antwoorden van het Collenge op 1 december 2011, heeft de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o de volgende vervolgvragen gesteld:

Betreft: verkoop perceel met opstallen De Vos van Steenwijklaan 75.

Doel: nadere schriftelijke vragen conform reglement van orde van de raad.

Onze brief van: 01-11-2011.

Uw reactie: 01-12-2011.

Geacht College,

Onze Fractie heeft kennis genomen van uw beantwoording op de door ons gestelde vragen betreffende de verkoop Vos van Steenwijklaan 75.

Uw beantwoording levert meer vragen op dan duidelijkheid, vandaar onze aanvullende vragen.

  1. Waaruit blijkt dat het pand sinds juni 2008 in de verkoop staat? Recherche in BOG vastgoed bestanden heeft opgeleverd dat het pand slechts ter verhuur is aan geboden en niet ter verkoop?

Voor de duidelijkheid het betreft de databank van de NVM.

  1. De akten die staan ingeschreven in het kadaster zijn ons nu bekend.

Wij willen graag inzage in de onderhandse stukken die als grondslag hebben gediend voor notariële akten. Wij hebben onze vragen bij het feit, dat het pand binnen enkele minuten voor enkele tonnen meer is doorverkocht. Het voren staande zou bij u bekend moeten zijn gelet op de notariële informatieplicht.

  1. Een gedwongen verkoop is een veiling, iets openbaar ter verkoop aanbieden is geen veiling!! Wij herhalen onze vraag:” Waarom heeft Vermaas het pand nooit ter verkoop aangeboden in het daarvoor bestemde vastgoed bestand van o.a. de NVM”?Hij bood het pand daarin wel ter verhuur aan (7 april 2009), een kleine toevoeging en het was wereldwijd bekend dat het pand ook te koop is / was.
  1. Waaruit blijkt dat er gebrek aan belangstelling is / was voor aan- verkoop?

Wij lezen hier toch een tegenstelling. Nu is Vermaas blijkbaar alleen maar ingehuurd voor tijdelijk verhuur, wie heeft dan de acquisitie verzorgd voor de verkoop?

  1. U geeft aan dat het verkoop bedrag acceptabel is / was. Op basis waarvan is deze afweging gemaakt en is er een taxatierapport? In hoeverre had / heeft het college de juiste informatie om hun goedkeuring ter verlenen?
  1. In het college voorstel staat dat de koper slechts bereid zou zijn i.v.m. beperkte financiële middelen, om tot maximaal € 1.550.000,00 te gaan. Dus het antwoord is ons hier niet helemaal duidelijk. Wij willen ook graag weten of Vermaas nu wel of niet als verkopende makelaar is ingeschakeld?

Bij punt 4 geeft u aan dat Vermaas is ingehuurd voor tijdelijk verhuur. Wij zijn wel heel benieuwd hoe nu de schriftelijke opdracht tot dienstverlening Gemeente Hoogeveen – Vermaas er uitziet.

Ik ga er vanuit dat er een getekende verkoopopdracht tot dienstverlening is met een duidelijke opdrachtomschrijving. Wij willen graag hiervan een afschrift. Wij zijn ook zeer benieuwd wanneer deze opdracht is verstrekt want u geeft aan dat er een opdracht is verstrekt voor tijdelijke verhuur en pas daarna voor de verkoop.

  1. U wilt geen inzicht hebben in de private afspraken tussen partijen. Dus; wij doen hier zaken voor ruim €1.500.000,00 op de blauwe ogen? Gezien het college voorstel was dit wel de motivatie om tot verkoop over te gaan. “Koper kan niet meer gefinancierd krijgen” dit is het college voorgehouden.( zie B&W voorstel 10-1003-pub. 03-08-2010).
  1. Hier raken wij helemaal het spoor bijster. In de antwoorden van het college wordt gesproken over € 436000, – feitelijke kosten en € 120.000, – jaarlijkse kosten. U begrijpt mij niet en ik begrijp u niet.

Zou u ons in Jip- en Janneke taal uit kunnen leggen, wat nu werkelijk het in het bezit hebben van het pand de gemeenschap kost.

€ 436.000,00 of € 120.000,00?

Dat er rekenschap gehouden met worden met kosten van onderhoud en beheer en afschrijving en rentelasten is mij duidelijk maar de hoogte hiervan is vaag?

  1. Even “googlen” op het perceeladres en de aanbiedingen van diverse, degelijke marktpartijen vliegen ons om de oren. Voor de duidelijkheid: aanbiedingen zonder woonbestemming. Volgens onze informatie heeft de herziening van het bestemmingsplan Bentinckspark wel effect op de marktwaarde. Op dit moment is er leegstand in kantorenland.

Ruim 17.000.000 m2 op landelijk niveau, dus hoe ruimer de gebruiksmogelijkheden hoe hoger de waarde.

10)Even nog een afsluiter: wanneer is het ontwerpbestemmingsplan Bentinckspark definitief geworden en wanneer is de onderhandse koopakte ondertekend?

Wij wachten met meer dan gewone belangstelling uw reactie af,

Met vriendelijke groet, namens de fractie van Gemeentebelangen Hoogeveen e.o.

Voor deze,

Raadslid Be Okken.

error: Sorry..