Mondelinge vragen door GB Raadsavond 6-2-2020 gem. Hoogeveen

Door ZonMw is een onderzoek gedaan (https://www.zonmw.nl): Programma Landbouw en Zorg 2011-2017

Het aantal zorgboerderijen (bedrijfjes/instanties) en het aantal mensen dat hiervan gebruik maakt is de afgelopen decennia sterk toegenomen. De meesten bieden begeleiding, dagbesteding met zorg en ondersteuning aan verschillende doelgroepen.

 

 • Cliënten komen naar Drenthe vanuit het hele land om in deze zorgboerderijen te verblijven/te werken
 • Allen vragen WMO-voorzieningen gaan via de gemeente waarin de zorgboerderij is gevestigd
 • We hebben In Hoogeveen zorgen over onze slechte financiële status en de financiële druk op het Sociaal Domein is hoog
 • Op veel plaatsen staat het bestemmingsplan toe om zich hier te vestigen en als men voldoet aan de bestaande criteria is er geen belemmering

 

Vragen;

 1. Is deze ontwikkeling bij het college bekend?
 2. Geldt deze ontwikkeling ook voor Hoogeveen, zo ja, hoeveel zorgboerderijen
  (bedrijfjes/instanties) zijn er bekend in de gemeente Hoogeveen?
 3. Hoe staat het college hier tegenover?
 4. Zijn er inmiddels niet voldoende zorgmogelijkheden binnen onze gemeente?
 5. Ziet het college ook mogelijkheden om verdere uitbreiding te verbieden?
 6. Is het college bereid om hier onderzoek naar te doen?
 7. Bent u ook bereid om hiervoor een maximum aantal aan te stellen en te handhaven?

 

Ina Prins

Gemeentebelangen Hoogeveen

error: Sorry..